عناب میوه فراموش شده

به سفارش: سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي
گردآوري و تاليف: مهندس كمال غوث
ناشر: انتشارات سعيدي منش
شابك: 8-00-8614-964- 978
چاپ اول: 1388
قيمت: 5800 تومان

فصل اول: اهميت و پيشينه تاريخي و مناطق گسترش عناب در ايران،

فصل دوم: مصارف و كاربردهاي دارويي و فرآوري سنتي عناب،

فصل سوم: مشخصات تيره عناب و گياهشناسي آن،

فصل چهارم: اكوفيزيولوژي،

فصل پنجم: توليد عناب بر پايه دانش بومي،

فصل ششم:تكنولوژي توليد عناب،

فصل هفتم: شناسايي اكوتيپهاي محلي عناب،

فصل هشتم: اقتصاد توليد و بازار عناب،

فصل نهم: نگاره


شناسنامه اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران

به سفارش: سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي
نویسنده: مهندس كمال غوث – دکتر سعید ملک زاده شفارودی
ناشر: انتشارات فکر وبکر
شابك: 0-21-2860-964-978
چاپ اول 2011

فصل اول : پیشینه تاریخی ، مناطق گسترش، گیاه شناسی و خواص دارویی

فصل دوم : مروری بر تحقیقات صورت گرفته در خصوص انواع ارقام مختلف عناب

فصل سوم : شناسنامه مولکولی و فتوتیپیک درختان کلکسیون عناب ایران


توليد زرشك ، زعفران و عناب بر پايه دانش بومي و نگاهي به پرورش عناب در ساير كشورها

به سفارش: سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي
نویسنده: كمال غوث – غلامرضا هادربادي
ناشر: انتشارات فکر وبکر
شابك: 5-05-2860-964- 978
چاپ اول 1392

بخش اول  -  فصل اول- اهميت و شناسايي دانش بومی موجود در بین باغداران تولیدکننده زرشک،زعفران و عناب در خراسان جنوبی

فصل دوم – دانش بومی در تولید زرشک

فصل سوم – دانش بومی در تولید زعفران

فصل چهارم – دانش بومی در تولید  عناب

بخش دوم -  دیباچه

فصل اول – درخت عناب چيست

فصل دوم  –  پرورش عناب

فصل سوم  – واریته های عناب

فصل چهارم  - تکثیر

فصل پنجم – مصارف و کاربرد های عناب

فصل ششم – استفاده های دارویی

فصل هفتم – عناب در چین

فصل هشتم – عناب هندی