معرفی کتاب

معرفی کتاب

كتاب گياه دارويي عناب

تدوين : مهندس كمال غوث
ناشر: انتشارات فكر و بكر
شابك : 9-62-7396-600-978
چاپ اول: 1395
قيمت: 15500تومان
فصل اول: کلیات
فصل دوم: گیاه شناسی
فصل سوم: فیزیولوژی
فصل چهارم: نیازهای
محیطی
فصل پنجم: باغبانی
فصل ششم:نگاره ها

خرید کتاب عناب

[zarinpalpaiddownloads id=”1″]

untitled


 

دیدگاهتان را بنویسید