مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

6-9-2- پراکنش جهانی :

شمال و شرق آفریقا، عربستان، فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، جنوب ایران، شرق  افغانستان و پاکستان (1 و مظفریان،1383وEl-sheikh،2005)( نگاره 3-22).

6-10- Z.rogosa:

موارد مترادف با این گونه  عبارتند از :

Ziziphus glabra Roxb

گياهي است به صورت بوته هاي چوبي بزرگ خاردار و گاهي جالب و بالارونده است . برگهاي بيضوي و نوك تيز با كناره دندانه دار و گلها عاري از گلبرگ و ميوه گوشتي مدور به قطر 6 تا 8 ميليمتر دارد .در هندوستان پراكنده است و در حقیقت نوع وحشی عناب می باشد. (3 و7)  ( نگاره 3-23).

6-10-1- خواص درماني :

مخلوط هم وزن آن با دمبرگ Piper Betle و نصف هريك  از ليمو ترش به مقدار 25% گرم و 2 مرتبه در روز جهت درمان زيادي خونقاعدگی به كار مي رود (18).

جدول3-3- تركيبات غذايي در عناب گونه اسپینا – كريستي(کنار هندی)

تركيبات شيميايي در صد گرم ميوه خشك(1)

 

 

 

6-11- Z.oenoplila :

موارد مترادف با این گونه  عبارتند از :

Rhamnus oenoplia L

یک درختچه بسیار خاردار و نامنظم با لکه های زنگ مانند کرکدار و پرانچس[22] جوان با یک جفت خار، یکی مستقیم و دیگری مایل. برگها ساده، متناوب،در دو ردیف به صورت بیضی شکل و غالباً مورب ، رگبرگهای برجسته از نوع rthree  و با رگبرگهای کوچک مورب فراوان وگلهای فراوان.گلها سبز رنگ ، تقریباً چسبیده که به صورت رو به بالا روییده  می شوند . میوه ها بیضی شکل و تقریباً سیاه، براق، گوشته به صورت  چوبی(3 و13).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید