مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

6-12-1- پراکنش جهانی :

این واریته تنها گونه موجود در ناحیه تگزاس است و در 10 ناحیه رویشی این منطقه پراکنده شده است.براساس مطالعات هرباریومی این  واریته  در ایالات متحده و مکزیک پراکنده شده است. (مظفریان،1383).این گونه در آمریکا  از جنوب غرب تا صحرای آریزونا گسترش دارد. (18 وRamirez وهمکاران،2005)(نگاره 3-26).

6-13 Ziziphus mucronata :

موارد مترادف با این گونه  عبارتند از :

The buffalo

زیریفوس موکروناتا ، یا همان درختی که غالباً درخت Wag –n – bietjie شناخته شده است.سرشاخه های جوان به صورت زیگزاگ هستند که نشان می دهد در طول  عمرش  همیشه مستقیم  به سمت بالا رشد نمی کند . دو خار در محل گره ها که یکی رو به عقب و یکی رو به جلو می باشد .زیریفروس موکروناتا یک درخت در اندازه کوچک تا متوسط 2 تا 10 متر  بلندی  با شاخه های چتری و ساقه اصلی سبز و مودار است.هنگامی که شاخه ها جوان هستند سرشاخه های قدیمی به صورت زیگزاگ هستند،پوست شاخه ها به رنگ قرمز و      قهوه ای خاکستری خال خالی ،که شکافته شده اند به دو قسمت مستطیل شکل کوچک.زیر سطح پوست به صورت قرمز و ریش ریش دیده می شود. ساقه های جوان دارای رنگ متمایل به قهوه ای هستند. برگها ساده ، متناوب ، بیضی شکل یا کمی بیضی شکل، غالباً نوک تیز و پایه برگها  قلبی شکل تا گرد هستند. ، لبه های برگ در یک طرف دقیقاً دندانه دار است . غالباً به سختی توسط حشرات خورده می شود ،سطح بالایی برگ روشن و سبز براق است و در سطح تحتانی مودار و نرده ای است.3 تا 5 رگبرگ در برگ وجود دارد و برگها با پرزهای نرم(هنگامی که جوان هستند)  پوشیده شده اند. ساقه برگ تا بیش از20 میلیمتر طول دارد، گوشوارکهای برگ، هنگامی که دیده می شوند، شکل خارهای کوچک را در گره ها به صورت یکی مستقیم و دیگری قلاب مانند تشکیل می دهند ، برگها  در پاییز زرد  طلایی می شوند .گلها به صورت  خوشه های به هم فشرده و به رنگ سبز تا زرد و با قطر4 میلیمتر در زاویه بین شاخه و برگ  تولید می شوند، گلها بسیار کوچک و در فاصله اکتبر تا فوریه ظاهر می شود . میوه آن صاف،براق،چرمی،کروی با 12 تا 20 میلیمتر  قطر است.رنگ میوه قرمز مایل به قهوه ای و هنگامی که رسیده است ، قرمز می باشد . میوه کمی شیرین است و گوشت و میوه آن خشک می باشد . میوه گاهی اوقات روی درخت برای مدتهای طولانی حتی بعد از اینکه برگها می ریزد ، می ماند (مارچ – آگوست) .دانه ها معمولاً با یک تیپ بیضی شکل و  فشرده می باشد  Madibela) وهمکاران،2004 و17 و3 و18).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید