مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

6-15- Ziziphus oxyphylla :

موارد مترادف با این گونه  عبارتند از :

Ziziphus oxyphylla Edgew

Ziziphus oxyphlla درختچه یا درختی به ارتفاع 9 متر است، بخش اعظم شاخه چه های جوان با کرکهای کوتاه تنک، سرانجام کاملاً بدون کرک ، شاخه های یکساله ارغوانی یا خاکستری مانند، خارهای گوشواره ای ظریف(نازک)، ارغوانی، درخشان که یکی کوتاه و دیگری راست یا خمیده، یکی بلندتر به طول 17 میلیمتر و دیگری کوتاهتر به طول 13 تا 15 میلیمتر . برگها به طول 20 تا 40 میلیمتر و  به عرض   7 تا 22 میلیمتر، تخم مرغی مورب،  نوکدار و بلند یا گاهی نیش دار، با رأس منقارک دار، کوتاه، با قاعده گوه ای یا تقریباً قلبی، با لبه کنگره ای و دندانه اره ای کوچک.با دو سطح بدون کرک و در حالت جوان در سطح تحتانی دارای کرک ، رگبرگهای اصلی کوتاه،دمبرگها به طول 5 تا 7 میلیمتر، گلها بدون کرک و در گرزنهای محوری گاهی منفرد، میوه به طول 5 تا 7 میلیمتر، در حالت رسیده سیاه، به شدت لخت، واجد هسته تخت (3 ومظفریان،1383) (نگاره3-28).

6-15-1-  پراکنش جغرافیایی در ایران :

کاشته شده در هرمزگان و میناب (مظفریان،1383).

6-15-2- پراکنش جهانی :

شرق افغانستان، پاکستان، کشمیر، شمال غرب کوه های هیمالیا (مظفریان،1383).

6-16- Ziziphus Ziziphus Sativa:

موارد مترادف با این گونه  عبارتند از:

Ziziphus Sativa

Ziziphus Vulgaris  Lam

میوه قسمتی از درخت است که مورد استفاده قرار می گیرد .میوه ها بیضوی شکل و به اندازه زیتون با پوست نازک چرمی قرمز رنگ تا قرمز مایل به قهوه ای و میانبر زردرنگ شیرین، با طعم میخوش و یک هسته مستطیل شکل در درون میوه می باشد .با خشک کردن میوه ،میانبر نرم تر و شیرین تر می شود و یک طعم مسکری به وجود  می آید که نشانه شروع تخمیر است ( 14و12 و21).

6-16-1- پراکنش جهانی :

درختچه ای کوچک است که در سواحل مدیترانه،ایتالیا،اسپانیا و جنوب فرانسه می روید .

6-16-2- پراکنش در ایران :

گزارش نشده است .

6-16-3- کاربردها :

درمان بیماریهای سینه ،مخلوط آن با صمغ عربی و شکر ، مرهمی بسیار عالی است .

یکی از منابع اصلی در تولید لاک الکل می باشد (نگاره3-29).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید