مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

6-17- Mauritiana . Ziziphus:

موارد مترادف با این گونه عبارتند از:

Rhamnus jujuba L.

Ziziphus jujuba (L.) Gaerth

Ziziphus mauritiana Lam

یک گونه متعلق به ناحیه گرمسیری است. این گونه بومی جنوب آسیا( به ویژه هند) است و در نواحی خشک گرمسیری به ویژه آفریقا کشت و کار شده است. این گونه یکی از مهمترین علفهای هرز در شمال استرالیا است. درختان در نواحی خشک به سرعت رشد می کنند و ارتفاع آنها به 6 تا 12 متر و دارای طول عمر 25 سال یا بیشتر  می رسد (2). شاخه چه های جوان با کرکهای پتویی خاکستری- قهوه ای هستند. خارهای گوشواره ای کوتاه به طول حدود 5 میلیمتر، یکی راست، یکی خمیده یا خارها همگی هم اندازه ، یا یکی وجود ندارد یا گیاه کاملاً بدون خار است؛ برگها به طول 50، 60 و 90 میلیمتر و به عرض 30 تا 55 میلیمتر، مستطیلی یا تخم مرغی با نوک کند و کوتاه با قاعده ای مورب، با لبه اغلب اره ای دندانه ای ریز و یا آشکار دندانه دار، روی سطح فوقانی بدون کرک، سبز تیره، درخشان،در سطح تحتانی با کرکهای کوتاه پتویی خاکستری – پتویی، دمبرگ به طول 15 تا 20 میلیمتر، مانند شاخه چه کرک پتویی،  گل آذین گرزن انبوه، میوه به طول 10 تا 20 میلیمتر، کروی یا در نمونه های کاشته شده بیضوی، قهوه ای، نارنجی یا قرمز، هسته شیاردار، اغلب دوحجره ای و پوسته ضخیم تا استخوانی (مظفریان،1383). میوه نرم آبدار است و شفت که 5/2 سانتیمترطول دارد و از نظر طعم شیرین است. میوه ها در زمانهای متفاوت می رسند، حتی در روی یک درخت،منفرد و به رنگ زرد طلایی و کاملاً رسیده هستند و اندازه و شکل میوه ها متفاوت است و ارقام منتخب میوه های بزرگتری دارند. میوه ها به صورت خام و یا در ترشی و آشامیدنیها استفاده می شوند . میوه ها کاملاً مغذی بوده و از نظر ویتامین C غنی هستند. میانگین عملکرد روغن در حدود 95/4 کیلوگرم به ازای هر درخت و یا 1371 کیلوگرم روغن در هر هکتار است. این گونه در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی و به دلیل مقاوم بودن آن به خشکی کشت و کار می شود(2 و Tembolوهمکاران ،2000 و3).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید