مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

 

بي كرك، شفاف و متناوب و واقع در دو طرف شاخه ها ،دندانه دار، شامل سه رگبرگ توري است و در دو طرف هر دمبرگ در روي هر شاخه دو استیپول به شكل خارهاي محكم و تيزي مي رويد، سپس چوبي شده و به طور مداوم روي شاخه ها باقي مي ماند ،گلهاي كوچك با دمگل كوتاه به رنگ سبز مايل به زرد و مجتمع به صورت دسته هاي كوچك در كنار برگها قرار دارد ، داراي 5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ ريز ،جدا و 5 پرچم و مادگي 2 برچه اي است. ميوه عناب  به صورت شفت و ابتدا سبزرنگ  ولی بعداً به رنگ مايل به قرمز و قرمز در می آید . شفاف و پس از رسيدن به بزرگي يك زيتون  و خوراكي است ، بوي آن ضعيف و طعم آن لعابي و شيرين و مطبوع است.  ميوه تازه واريته های وحشي و تيغدار آن خيلي ترش و قابض است و ميوه اهلي آن كمي قابض و ترش است ولي از هر دو نوع در موارد مشابه دارویي استفاده مي شود.حدود 40 رقم از جنس زیزیفوس وجود دارد كه همگي ديپلوئيد بوده و داراي 24 كروموزوم مي باشند. پوست تنه درخت عناب ناصاف ، چوب آن محكم و به رنگ قهوه اي است . شاخه هاي جوان آن در ابتدا سبز تيره هستند و بعد به رنگ قرمز تيره در می آیند . هسته ميوه عناب سخت و استخواني مي باشد. تنه درخت جوان سرخ مايل به زرد مي باشد . در بهار و تابستان رنگ برگها سبز روشن است به ويژه هنگامي كه ميوه اش مي رسد چشم انداز بسيار زيبايي  دارد.(امیدبیگی،1376و زرگری،1371و میرحیدر1 ،1373)

4- تركيبات شيميايي عناب  :

عناب داراي لعاب فراوان و حدود 5% مواد پروتئيني و 4%مواد قندي و مقدار زيادي ويتامين C و املاح مي باشد.در هسته عناب آلكالوئيد وجود ندارد. روغن آن داراي  لاکتيك اسيد و لينولئيك اسيد و پالمتيك اسيد و فيتوسترول است.درگزارش  ديگري آمده است كه در هر 100گرم قسمت قابل خوردن خام ميوه عناب در حدود    69 ميلي گرم ويتامينC وجود دارد. عصاره آبي چوب آن داراي يك ماده متبلور به نام زيزیفيك اسيد[15] و در ميوه عناب ترکیب دیگری به نام زيزيفوتانيك اسيد[16] نيز مشخص شده است. عناب داراي مقدار زيادي موسيلاژ، ماليك اسيد و سيتريك اسيد مي باشد .

(میرحیدر 1،1373، زرگری،1371، رضایی و جایمند،1371)

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید