مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

6 – 2 –Z.lotus Lam (کنار دون ریز) :

موارد مترادف با این گونه  عبارتند از :

Rhamnus lotus L.

اين درخت در آفريقا مي رويد و كمي كوچكتر از درخت عناب معمولي است و در ایران به کنار کازرونی معروف است. درختچه ای برگ ریز بوده و بومی ناحیه مدیترانه است. ارتفاع آن به 2 تا 5 متر می رسد. با برگهای سبز براق که 5 سانتیمتر طول دارد. میوه خوراکی آن کروی و به رنگ سبز تیره است و از نوع شفت بوده و1تا 5/1 سانتیمتر طول دارد. این گونه بسیار نزدیک به گونه Z.ziziphus است و اغلب به عنوان درخت کنار در افسانه های یونان قابل احترام است (6).

6-2-1- پراکنش جغرافیایی در ایران :

کازرون و بوشهر ، استان بوشهر، شهرستان دشتستان، اطراف روستای راهدار و جاده رود فاریاب- خیرک (مظفریان،1383).

پراکنشZ.lotus Lam در جنوب شرقی اسپانیا(جزیره سیسیل)،شمال آفریقا، ساحل دریای سرخ در عربستان (7،20،1،8 ,3،و Tengber و همکاران ،1988) .(نگاره 3-18)

6-3 – Griseb : Z.mistolدرختي است كه در آرژانتين  ديده مي شود ( Varelaوهمکاران ،2000)( نگاره 3-19).

6-4- Mart. Z.Joazeiro : درخت عناب بومي سرزمين برزيل است   (14،16،19). جوازیرو یک درختچه بومی کاتینگاهای آرژانتین ، بولیوی و پاراگوئه نیز هست.(به بوته زارهای خشک کاتینگا گفته می شود ) و در شمال شرقی برزیل رشد می کند. دارای 5 تا 10 متر ارتفاع و تنه ای با قطر 30 تا  50 سانتیمتر  تولید می کند. برگها و گلهای زرد کوچک تولید می کند . میوه اش کوچک، زرد، گرد و خوردنی است.جوازیرو مخصوصاً  مقاومت زیادی در برابر خشکسالی فصلی دارد .رشد خیلی آهسته و عمر خیلی طولانی دارد که گاهی تا بیش از 100 سال عمر می کند.

جوازیرو یکی از با احترام ترین درختان در برزیل به واسطه کاربردهای متعدد برگها و شاخه های جوان آن هست.در طی خشکسالیهای شدید تأمین کننده پروتئین خوراک حیوانات می باشد .میوه آن خوردنی است وگاهی اوقات پوست و برگها برای امور پزشکی استفاده می شوند .چوب آن با دوام است و برای ساختن مبل و صندلی ، وسایل کار مزرعه، کارهای هنری و تولید زغال به کار برده می شود .در پزشکی سنتی برزیل پوست جوشانده شده و در درمان امراض ، سردردها ، سرفه های خشک ، برونشیت ،گلودرد، اختلالات مجاری اداری و به عنوان یک مسکن سردرد  به کار برده می شود. جوشانده آن برای درمان و جلوگیری از خوردگیهای دندان و ترکهای پوست و  شوره سر استفاده می شود .

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید