تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

GAو  1- متیل سیکلو پروپین اثرات سودمندی را روی کاهش اثرات مهارکننده های  رسیدن میوه دارند (5).

11- تأثير سن پاجوش و زمان انتقال آن در تكثير عناب :

در عناب 3 نوع ریشه تولید می گردد :

1- ریشه اصلی که کاملاً چوبی بوده و وظیفه تکیه گاه درخت را دارد و ایجاد پاجوش نمی کند.

2- ریشه های منشعب سطحی و تارهای کشنده که وظیفه جذب مواد غذایی را به عهده دارند .

3- ریشه های دو و سه ساله که در روی آنها با فواصل 10 تا 150 سانتیمتر و با قطر بین 5 تا 10 میلیمتر  جوانه های نابجایی تشکیل می گردد(5) که در صورت خراش خوردن پوست اطراف آنها ،از همان محل ریشه ثانویه تولید و بعد از یکسال با جدا کردن آن از ریشه اصلی ، یک گیاه جدید مانند درخت مادر به وجود می آید ، برخی از پاجوشها تا فاصله 15 متری از درخت مادری نیز تشکیل می گردند .

برای تعیین بهترين پاجوش و مناسبترين زمان براي انتقال آن پاجوشها   توسط اميد بيگي  و سعید دقیقی  طرحی به همین منظور  در سه سطح یکساله ، دوساله و سه ساله در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. پاجوشها در دو زمان آبان و اسفند به زمين اصلي انتقال داده شدند. نتايج اين آزمايش دو ساله و سه ساله در نظر گرفته شد و آزمايش نشان مي دهد که بهترين زمان براي انتقال پاجوشها آبان ماه (قبل از يخبندان زمين)و بهترين نوع پاجوش، پاجوشهاي دو ساله می باشد( نگاره6-72). (امید بیگی و دقیقی،1379) در مناطق باد خیز پاجوشهای سه ساله به لحاظ این که از ارتفاع بلندتری نسبت به دو ساله برخوردار هستند،  در زمان انتقال و استقرار در زمین اصلی تحت تأثیر وزش  باد جابجا شده  و امکان استقرار ریشه های مویین کاهش یافته و لذا  درصد گیرایی آنها کم خواهد شد . همچنین علت کاهش درصد گیرایی پاجوشهای یکساله کم بودن ریشه های مویین در آنها و   آسیب پذیر بودن این پاجوشها در برابر عوامل نامساعد محیطی می باشد (دقیقی ،1377).

12-گرده افشاني در عناب  :

در خصوص گرده افشانی عناب نظرات فراوانی وجود دارد که به دلیل فقدان تحقیقات موثق و منابع علمی در داخل کشور ،به این نتیجه می رسیم که احتمالاً این گونه فاقد گرده افشانی ،دگرگرده افشانی یا دو پایه بودن می باشد ولی خوشبختانه تحقیقات دقیق با  نتایج اعلام شده در سایر کشورها از قبیل چین ، هند ، برزیل و آمریکا این شبهه را برطرف می کند که ما در عناب گرده افشانی ، دگرگرده افشانی و دیکوگامی را داریم (نگاره6-73) ، ضمن اینکه ارقام موجود در ایران از ارقام چینی  می باشند(دقیقی،1384) و با توجه به اثبات گرده افشانی در ارقام چینی می توان به صحت وجود گرده افشانی ،دگرگرده افشانی و دیکوگامی(نمودار 6-6 )در ارقام داخل کشور پی برد.لازم به ذکر است که در دو رقم لی و لانگ در چین شاهد تولید        میوه های بدون مغز یا بدون هسته و گاهی با هسته رشد نیافته هستیم که عمل گرده افشانی در این ارقام نیز در تولید میوه با کیفیت و افزایش عملکرد بسیار مؤثر بوده است.در رابطه با گرده افشانی نباید نقش حشراتی از قبیل مورچه ها ، زنبورها و باد را از یاد برد . به دلیل وجود گرده سنگین در این ارقام نقش زنبورهای عسل و  مورچه ها کاملاً مشهود است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته حشرات تا 77.5 درصد در دگرگرده افشانی مؤثرند که زنبورها با بیشترین اثربخشی گوی رقابت را از بقیه  ربوده اند . با توجه به مباحث ذکر شده در اینجا لازم است که در زمینه گرده افشانی در عناب ، عوامل مؤثر درگرده افشانی و باردهی عناب توضیحاتی ارائه گردد..(WeekleyوRace،2001.Ramaوهمکاران،1989.MehrotraوGupta،1985.   Lopesوهمکاران،2007.Liuوهمکاران،2004. Mart،2001. Gupta ،1977)گلدهي در درخت عناب از اواخر فروردین در مناطق گرمسير آغاز و تا اوايل   خرداد ماه در مناطق سردسير ادامه مي يابد . دوره رويش تقريباً 150 روز و دوره گلدهي تا برداشت  ميوه 110 تا 120 روز به طول مي انجامد . معمولا حدود 1 تا 2 درصد گلهای عناب  در شرایط طبیعی می بندد . برای چشم غیرمسلح ، گرده تازه به عنوان توده چسبنده (پودر زرد رنگ ) به نظر می رسد. کیم بیان کرده است که برخی از ارقام عناب در بعد از ظهر  و برخی از ساعت  7 تا10 صبح تلقیح می شوند و ارقامی که گل خود را در بعد از ظهر باز می کنند به 12 ساعت  فتوپریود نیاز دارند ولی ارقامی که گل خود را در صبح باز می کنند به تاریکی نیاز دارند .تعدادی از ناهنجاریهای گرده ارقام در درخت عناب مشاهده شده است.این موارد شامل بسیار بزرگ یا بسیار کوچک بودن اندازه دانه گرده ، 2 منفذی بودن پوست دانه گرده در مقابل 3 منفذی بودن پوست دانه گرده ، تخلخل دانه گرده ،خود عقیمی دانه گرده و یا وجود سلولهای گیاهی که سیتوپلاسم دانه ای خیلی درشت دارند، می باشد.(5)

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید