تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

13- برداشت عناب :

درخت عناب از سن 4 تا 5 سالگي شروع به محصول دهي مي كند. عناب را  مي توان به صورت تازه و يا به صورت خشك مورد استفاده قرار داد . قسمت عمده عناب توليد شده معمولاً بعد از خشك شدن مورد استفاده قرار مي گيرد كه در اين صورت بايد بعد از يكدست شدن رنگ قرمز اقدام به برداشت کرد . ميوه عناب اگر روي درخت بماند و ديرتر برداشت شود ، خشك مي شود و تغييري در آن حاصل  نمي شود، البته مقداري از ميوه ها چروكيده مي گردند . بعد از برداشت عناب به منظور جلوگيري از چروكيدگي پوست ميوه به آن خاكستر مي زنند و آنها را پهن مي کنند تا عناب كاملاً خشك شود . عناب را به صورت تازه مي توان از اواسط مرداد مصرف كرد. فصل برداشت ميوه اوايل شهريور می باشد. برداشت توسط انسان صورت  مي گيرد. در روش سنتی برداشت عناب ، يك نفر به بالاي درخت رفته و به وسيله چوب نسبتاً بلندي به شاخه ها ضربه مي زند تا ميوه ها داخل یک پارچه بزرگ يا چادر كه در زير درخت توسط سايرين گرفته شده است ، بريزد .روش مکانیزه توسط شیکرها صورت می گیرد . معمولترین روش،حمل در سبدهای چوبی ، پلاستیکی و برداشت میوه تازه(نگاره 6-77  و 6-78 )  و پردازش عناب با دود است.  میوه های خشک که شیرین تر نیز هستند، توسط تکان دادن درخت و یا ضربه  به شاخه ها برداشت می شوند. پس از برداشت ، میوه ها باید بر اساس اندازه میوه و رسیدگی آنها درجه بندی  و سپس در درجه حرارت پایین ، خشک و پردازش شود.به طور متوسط وزن ميوه عناب 3/1گرم مي باشد و تعداد 750 ميوه عناب 1 كيلوگرم وزن دارد .(یزدانی و همکاران،1385)(نمودار 6-4).از جمله روشهاي خشكاندن عناب اين است كه ميوه های روي درخت مانده را كه مقداري چروكيده هستند ، برداشت كرده و به مدت 5 تا 10 دقيقه در آب جوش قرار مي دهند و سپس آن را در هواي آزاد و در مقابل آفتاب خشك مي كنند تا ميوه هاي خشك بسيار خوشمزه به دست آيد، روش ديگر خشك كردن اين است كه آنها را قبل از چروكيدگي برداشت كرده و پوست آن را با چاقو برش مي دهند سپس در آب قند 75% به مدت 45 دقيقه جوشانده  و بعد از 24 ساعت از محلول آب قند خارج كرده  و در معرض نور خورشيد خشك مي كنند . لازم به ذكر است كه عمر اقتصادی عناب تا50 سالگی درخت می باشد و از سن 15 تا20 سالگي بيشترين مقدار توليد محصول را دارد به گونه اي كه هر درخت حدود20 تا40 كيلوگرم عناب تازه توليد مي كند .(حسین آوا ،1381. و بی نام  ، 1378 و بی نام  ، 1375 ) تجزیه و تحلیل آماری نشان داده است که 120 روز پس از تمام گل  مناسب ترین زمان برای برداشت میوه می باشد و در این زمان میوه عناب بیشترین وزن ، طول ، مواد جامد محلول و اسیدیته را داشته است و روش خشک کردن در خاکستر از نظر بافت ،رنگ ، طعم و پذیرش عمومی از نظر مصرف کننده مطلوب بود(آذرپژوه،ا. و مختاریان،ع.1386).

13-1 – برداشت شیمیایی عناب :

برای برداشت شیمیایی میوه خشک 200 تا  300  پی پی ام اتفون  ،5 تا 7 روز قبل از برداشت سمپاشی می شود  .این روش بی ضرر ،می تواند اثرات برداشت  را 10 دفعه  و کاهش ضایعات را افزایش  دهد. دستگاه برداشت مناسب برای درخت عناب ساخته شده است که بر اساس گزارشات  ساعات کار را به 35 ٪ و هزینه  ها را 41 درصد در مقایسه با حالت سنتی کاهش می دهد . طرف  دیگر ، استفاده از 10 تا 20 پی پی ام NAA ، 4 هفته قبل از برداشت میوه افتادن و برداشت  را راحت می کند .(5)

14- چرخه زندگی درخت عناب :

چرخه زندگی درخت عناب می تواند با تقسیم به پنج مرحله مشخص شود :

1- نوجوانی :   3 تا 8 سال

2- مرحله رشد و تولید میوه : 10 تا 50 سال

3- زایشی کامل : بیش از 50 سال

4- میوه  دهی و نوسازی زایشی :30 سال

5- مرحله پیری :20 سال

تحت شرایط خاک مناسب و آب و هوا ، درخت می تواند  از هر چرخه به چرخه دیگری وارد شود .درخت عناب می تواند همچنان به میوه دهی تا 1000 سال و حتی بیشتر  ادامه دهد(5) .

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید