تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

15- انبارداری  و بسته بندی :

براي جلوگيري از آسيب و ضايعات ناشي از خشك كردن در روشهاي سنتي ، بارگاه عناب بايستي در بلندي و دور از گرد و خاك يا آغل نگهداري حيوانات و ترجيحاً سرپوشيده باشد تا علاوه بر جلوگيري از آلودگيهاي ناشي از گرد و خاك در مقابل ريزش بارانهاي موسمي نيز مصون بماند .كف بارگاه باید پوشيده از سيمان يا آسفالت باشد و قبل از پخش كردن عناب بر روي آن توسط پالتهای چوبي يا تورهاي سيمي كه بتواند اندكي از سطح زمين (حداقل5 تا 10 سانتيمتر) بالاتر باشد و تهويه و خروج رطوبت از زير به خوبي انجام گيرد، پوشيده شود . پهن كردن پلاستيك در زير ميوه تازه نه تنها مانع خروج رطوبت می شود بلكه به علت عرق كردن ناشي از تنفس ميوه كاملاً خيس و مرطوب مانده و سبب لهيدگي و فساد عنابهای زيرين خواهد شد. بنابراین استفاده از پارچه هاي توري و گونيهاي كتاني بسيار مناسبتر است . حداكثر ميزان انباشتگي محصول بر روي بارگاه نبايستي بيشتر از 3 سانتيمتر باشد ، علاوه براين ،براي مصون ماندن از حمله حشرات و پرندگان استفاده از تورهاي پارچه اي بر روي سطح محصولات بسيار مناسب است. محل بارگاه بايد طوري باشد كه تهويه هوا به خوبي صورت گرفته و رطوبت خارج شده از ميوه تا حد ممكن از سطح محصول دور شود . چنانچه عناب در انبارها خشك شود انبارها بايد كاملاً تميز و عاري از حشرات ، جوندگان و حيوانات باشد . تهويه در انبارها بايد توسط دريچه هاي توري دار براي ممانعت از ورود حشرات و يا به وسيله فنهاي ورود و خروج هوا صورت گيرد . رطوبت نسبي انبارها بايستي كمتر از 70 درصد و درجه حرارت مناسب برای خشك كردن طبیعی 25 درجه سانتیگراد و نگهداری به مدت 16 هفته (5)و در روش صنعتی 60 درجه سانتیگراد برای 36 تا 48 ساعت تا زمانی که محتوای آب موجود در محصول به کمتر از 25 درصد کاهش یابد و درجه حرارت بین  20- تا 40- درجه سانتیگراد بهترین دما برای انجماد میوه درخت عناب است. نفوذ مستقيم نور خورشيد به داخل انبار نامناسب است . (نگاره 6- 79 ، نگاره 6- 80، نگاره 6- 81 ) در حال حاضر میوه های تازه عناب می تواند برای بیش از 100 روز در صورت بسته بندی در کیسه های پلی اتیلن و قوطیهای شیشه ای با قطر04/0تا 07/0 میلیمتر و با  دمای بین 0 تا 1 درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبی 90 تا 95 درصد  و غلظت دی اکسید کربن 5 ٪ نگهداری شود .

میوه های کاملا رسیده برای 2 تا 3 هفته در برابر نور خورشید را آب  خود را از دست می دهد . آبگیری در خشک کن برقی با دمای 60  درجه سانتیگراد  برای  36 تا 48 ساعت رطوبت را به کمتر از 25 ٪ کاهش می دهد. مطالعه اثر دمای انجماد  بر ترکیب بیوشیمیایی و ساختار سلولی نشان داد که میوه ها در درجه حرارت بین 20 – تا 40 – درجه سانتیگراد کمترین تاثیر منفی را از انجماد  می بینند(5) .

16-آفات عناب :

در عناب بزرگترين مشكل  حمله و خسارت آفتي به نام مگس عناب است  به طوري كه گاهی تا90% ميوه مورد حمله اين آفات قرار مي گيرد و میوه آفت زده ريزش مي كند. مگس عناب از سال 1344 در باغات بيرجند ، قاین وكاشمر مشاهده شده است.

16-1- مگس عناب Carpomyia vesuviana Costa (Tephritidae) :

اين آفت تاكنون از ايران ، افغانستان، هندوستان و ايتاليا گزارش شده است . حشره كامل مگسي است به طول 5 تا 7 ميليمتر به رنگ زرد و داراي لكه هاي سياه در ناحيه پرونوتوم مي باشد . اين حشره ميوه ها را قبل از رسيدن سوراخ مي كند و در درون گوشت میوه تخم ريزي مي نمايند . این مگس برای اولین بار در ایران توسط بهداد و نعیم در سال 1358 از شهر کوهپایه اصفهان و روی درختان عناب جمع آوری شد.لارو این آفت دارای حالت كرمي و مانند سایر مگسها به رنگ روشن و به طول 7 تا  8 ميليمتر و قطر 4/0 ميليمتر مي باشد و خسارت وارده نيز از طريق لاروها و از طريق ایجاد كانال در بافت نرم ميوه صورت مي گيرد. دوره لاروي  اين حشره حدود سه هفته است و پس از آن به شفيره تبدیل مي شود، لارو قبل از تبديل شدن به شفيره از ميوه خارج و در زمين اطراف درختان و در عمق 3 تا  6 سانتيمتری خاك تبديل به شفيره مي شود. زمستان گذراني اين آفت به صورت شفيره در خاك مي باشد. (مودی1،1381 )( نگاره6-82 ).

16-1-1- ظهور حشره كامل نسل زمستانه :

به طور كلي با تحقيقات انجام شده و نيز در ارتباط با فنولوژي درختان عناب معلوم گرديده است كه ظهور حشره كامل زمستان گذرانی زماني است كه گلها شروع به باز شدن مي نمايند و در سطح خراسان جنوبي اين زمان اواسط خردادماه است.

16-1-2- جفت گيري و تخم ريزي :

زمان جفت گيري تا تخم ريزي كوتاه و از چند روز تجاوز نمي نمايد، ماده ها به محض ريزش گلها و ظاهر شدن روي آنها تخم ريزي مي كنند ،تخم ريزي در زير پوست و در داخل نسج ميوه صورت مي گيرد به طوري كه ممكن است انتهاي خارجي تخم از بيرون مشاهده شود ،  تخم مگس به صورت  مشکی و به رنگ زرد روشن بوده و يك سر آن باريك است و در حدود يك ميليمتر طول دارد . پوسته تخم پس از توليد به رنگ سفيد مي باشد و محل تخم ريزي در روي ميوه گرد و به رنگ مشکی تيره درآمده و اغلب برجسته و برآمده مي باشد.دوره تخم ريزي خيلي كوتاه و درحدود 4 تا 6 روز است به طوري كه تنها ميوه هاي درشت اوليه را در بر مي گيرد و ميوه هاي بعدي سالم مي ماند.در يك میوه 1 تا 2 تخم مشاهده مي گردد. (مودی1،1381 ).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید