تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

16-1-3- دوره لارو :

پس از يك هفته تخمها تفريخ  و لاروها در داخل ميوه شروع به فعاليت مي كنند. لاروها به رنگ روشن و سر باريك است و در ميوه هاي آلوده شاداب روي درخت، فعاليت آن به صورت كانال مي باشد. ميوه هاي ريخته شده روي زمين به شدت مورد تغذيه لاروها قرار گرفته وقسمت عمده گوشت آنها خورده مي شود . مرحله لاروي در نسل اول با توجه به اقلیم منطقه از اول تيرماه تا آخر تيرماه بوده  و دوره آن 15 تا 20 روز مي باشد. با معاينه ميوه ها به طور  وضوح معلوم مي شود كه آلودگي روي ميوه هاي درشت زياد  مي باشد و اين نشان تخم ريزي آفت روي ميوه هاي اوليه وكوتاه بودن دوره تخم ريزي است. ميوه ها كه قطر آنها از 9 و طولشان از13 ميليمتر به بالاست  و درحقيقت از رشد قابل توجهي برخوردارند، مورد حمله لاروها قرار گرفته اند و در واقع ميوه هایي كه مصادف با زمان تخم ريزي مگس مي باشند،آلوده شده اند . (مودی1،1381).

16-1-4- دوره شفيرگي :

از اوايل مردادماه لاروها به تدريج از ميوه خارج شده و خود را به سطح زمين مي رسانند و در اطراف درختان در عمق 5 سانتيمتري زير خاك تبديل به شفيره می شوند، به طور كلي دوره شفيرگي 8 تا 11 روز اعلام مي گردد. (مودی1،1381 ).

16-1-5- حشره كامل :

خروج حشره كامل در طبيعت از حدود 10 مرداد شروع مي شود . به طور كلي نسل دوم مگس از 15 مرداد شروع مي شود . ميوه هاي آلوده بيشتر روي درختان بوده و ريزش در اين مرحله خيلي كمتر از دوره نسل اول آفت بوده است ، دوره لاروي تا اواسط شهريور ادامه داشته و سپس به تدريج به شفيره تبديل مي شود و مرحله دياپوز آغاز مي گردد. در خراسان جنوبي شفيرگي 8 تا 20 شهريور شروع مي گردد. (مودی1،1381).

16-1-6- نحو ه خسارت :

خسارت نسل اول بسيار شديد است . حمله مگس به ميوه هاي تازه و ريز اين ميوه ها را آماده براي ريزش مي كند تا جايي كه گاهی نصف ميوه ها مي ريزند و در صورتي كه وزش باد شديد باشد به عارضه ناشي از حمله آفت كمك نموده و ريزش را تشديد  مي كند وتا 95% افزايش مي يابد ، لذا خسارت فوق العاده آفت در سالهایی  است كه همزمان با پيدايش ميوه ، طوفان نيز بروز نمايد .

16-1-7- روشهاي پيشنهادي براي كنترل آفت  :

1-شخم سطحي پاي درخت برای از بين بردن شفیره ها ي زمستان گذاران .

2-كنترل طبيعي توسط زنبور هاي پارازيت  . Pteromalus spp

3- یخ آب زمستانه.

4-مبارزه شيميايي : استفاده از دیازینون 40 درصد به نسبت دو در هزار، دیپترکس تجارتی با نسبت 5/2 در هزار و سموم زولن و یا فوزالون به نسبت دو در هزار (نگاره6-83).

5-با استفاده از محلولهای جذب کننده استئارات آمونیوم و متیل اوزینول می توان تاریخ ظهور حشرات کامل را مشخص و قبل از تخم ریزی با آنها مبارزه کرد . (نگاره6-84).

6- با طعمه مسموم که شامل پروتئین هیدرولیزه و مالاتیون ، دیازینون و یا دیمتوات است می توان حشره کامل را جذب و از بین برد. (مودی1،1381 و توکلی نکو ،1378).

7- استفاده از تله های زرد برای جذب حشرات بالغ مگس عناب(نگاره6-85). (اين روش توسط مديريت جهاد كشاورزي سر بيشه در حال اجراء مي باشد )

16-2- سنک عناب : Monosferial Hiearnata(Tingidae,Hemiptera)

اين آفت توسط دكتر  Aulcema ازكشور هلند به نام  Monosteria Gh شناسايي گرديد . نامبرده آن را مترادف با  Monosteria Karachiensis كه در كشور پاكستان از روي عناب گزارش شده است ، دانسته است. (مودی2،1381).

( نگاره6-86 )  از اين جنس در كشور سه گونه :

1-  M.inermihs

2 M.descoidali –

3 – M.unicostata

از روي درخت صنوبر گزارش شده است و اولين گزارش سنك  M.alticarinata از كشور ايران توسط سعيد مودي عضو هیئت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند اعلام شده است .

حشره كامل اين آفت ،سنك كوچكي است  به طول 45/ 1تا 95/1 ميليمتر ، به رنگ عمومي قهوه اي روشن ، داراي شاخك 4 مفصلي كه مفصل سوم آن طويل و حداقل دو برابر مجموع مفصل اول و دوم است . مفصل انتهايي چماقي شكل و عريض ، پرونوتوم در قسمت مياني به شدت برجسته و در قسمت عقبي مسطح و تمام سطح آن پوشيده از نقاط فرو رفته ، داراي كارين طولي و حاشيه كمي گسترش يافته و مقعر است. نيم بالپوش و داراي دو برجستگي منشوري شكل و نوك تيز مي باشد . اين گونه از نظر ظاهري شباهت زيادي به M.minutula داشته و با داشتن زايده گوش مانند در يك سوم جلویي حاشيه پرونوتوم از آن مشخص مي گردد. اين آفت ، زمستان را به صورت حشره كامل مي گذراند . از ابتداي بهار با رشد برگها ، فعاليت خود را آغاز نموده و از شيره گياهي از طريق برگها تغذيه مي كند، از علایم و خسارات آن ، نقاط سفيد رنگ روي برگ و نقاط سياه رنگ كه مدفوع حشره است ، مشخص مي شود . (مودی2،1381).

16-3- ساير آفات عناب :

16-3-1- پروانه پارانشيم خوار عناب :

Taracus rosaceus(Lgeaenidae,Lepidoptera)

این حشره پروانه کوچکی است و مناطق انتشار آن در شمال و غرب آفریقا ،کشورهای عربی،ایران،هیمالیا ،غرب پنجاب،مرکز و جنوب هند،سیلان و برمه است .لاروهایی که در سن کامل رشدی به 1.3 سانتیمتر  می رسند از برگهای جوان و غنچه گلها تغذیه می کنند .مودی در سال 1381 در بیرجند این حشره را از روی عناب گزارش کرد و ذکر کرده که این گونه در بیرجند خسارت اقتصادی زیادی وارد می کند. (مودی2،1381 )(نگاره های 6- 87  و 6- 88 ).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید