تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

19- مروری بر مطالب :

عناب یکی از مهمترین محصولات صادراتی خراسان جنوبی و از مهمترین میوه های دارویی مورد مصرف در جهان می باشدکه سابقه کشت وکارآن به 7700 سال پیش نیز می رسد .این درخت نقش قابل توجهی در اقتصاد و وضعیت  اجتماعی مناطق خشک و کم باران دارد. در نحوه کشت وکار عناب از قرنهای گذشته تاکنون تغیير چشمگیری به وجود نیامده است و به خاطر همین مسأله، هزینه های تولید در آن بالا و سودآوری کمتری را به دنبال دارد . در تکنولوژی کشت این محصول با توجه به یافته های جدید توصیه می شود که کشاورزان پس از تهیه بستر مناسب و رعایت اصول احداث یک باغ استاندارد نسبت به تهیه نهالهای مرغوب و جوان اقدام کنند.استفاده از چالکود برای کوددهی درختان عناب روشی بسیار عالی در جذب مؤثر مواد غذایی در محیط رشد ریشه می باشد.استفاده از کود اوره ،آهن ، روی و منگنز به صورت محلولپاشی نقش بسیار مهمی در گلدهی و توالی گلدهی در این درخت دارد . گرده افشانی توسط زنبور عسل و کندوگذاری در باغات ، مسأله بسیار بدیهی است که می بایست در تمامی باغات عناب جهت افزایش عملکرد میوه مورد استفاده قرار گیرد. مسأله سازترین آفت این درخت مگس عناب می باشد و در زمانی که عنابها بعد از گلدهی به اندازه یک دانه عدس شدند ، اولین محلولپاشی و سمپاشی به منظور افزایش عملکرد و مبارزه با این آفت انجام می گیرد . مبارزه با علفهای هرز به روشهای زراعی ، شیمیایی و مکانیکی صورت می پذیرد . با رعایت اصول صحیح باغداری نوین درکشت عناب می توان کمیت وکیفیت میوه ها را بالا برد و تولید کنندگان را در حصول عملکرد اقتصادی مطلوبتر کمک کرد.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید