تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

3-3-2-2- بررسی اثرات تیمارها در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی عناب :

3-3-2-2-1- ایجاد زخم(شکاف)درقاعده قلمه ها:

معمولاً برای وادارکردن قسمت تحتانی قلمه ها به ریشه زایی و جذب بیشتر  هورمونها حدود 2 شکاف به طول 2 سانتیمتر به طورعمودی در قاعده قلمه ها ایجاد  می کنند.این کار بایستی طوری انجام شودکه فقط پوست شکافته شده و به چوب آسیبی نرسد.

3-3-2-2-2-تیمار قلمه ها با قارچ کشها :

جهت جلوگیری ازحمله قارچها و عوامل بیماری زا،قلمه ها را پس ازشکاف دهی با     قارچ کش کاپتان به نسبت 2 درهزار ضدعفونی می کنند.برای اين منظور از بنومیل هم می توان استفاده کرد ولی کاپتان با توجه به اثر مفیدی که ممکن است در ریشه زایی داشته باشد ، بیشترتوصیه شده است.

جدول6-1- اثر غلظت TDZ و IAA بر درصد  ریز نمونه های تولید کننده  شاخه  (LPS) و میانگین تعداد شاخه  به ازای هر ریز نمونه (AS) بعد از گذشت 40 روز ((Guو Zhang ، 2005)

3-2-2-3-تیمار قلمه ها با هورمونهای ریشه زایی:

از مهمترین هورومونهایی که دراين مورد استفاده می شوند می توان از اسیدایندول بوتریکIBA)) به نسبت 1000 تا 3000 پی پی ام(100 تا 300 میلیگرم در100 سی سی آب)نام برد. ابتدا بایستی حدود100 تا 300 میلیگرم هورمون را وزن کرد و با50 سی سی الکل اتیلیک (سفید)حل نمود.سپس با آب مقطر به100 سی سی رساند.برای حجمهای بیشترابتدا باید وزن مورد نظر هورمون را با الکل به نسبت50 درصد حل کرده  و سپس با آب مقطر به غلظت مورد نظر رساند.نحوه تیمار به این صورت است که قلمه ها را به صورت   دسته های10 تایی درآورده و سپس هر دسته را به مدت 5 ثانیه در محلول قرارمی دهند و پس از تیمار در بستر کاشت تحت شرایط میست می کارند(حدود 2 سانتیمتر از قاعده قلمه ها درمحلول قرارگیرد.)

3 -3-2-2-4- تیمار قلمه ها با عناصر غذایی :

از آن جا که قلمه های برگدار به طور مرتب در زیر میست شسته می شوند با کمبود عناصرغذایی مواجه می گردند.برای مقابله با این کمبود می توان عناصرغذایی را به صورت محلول روی برگها پاشید . زیرا گیاهان قادرند عناصرغذایی را از طریق برگ جذب نمایند . برای این منظور می توان از محلول فسفا ت پتاسیم ، اوره یا محلولهای دارای عناصر ماکرو و میکرو استفاده کرد.

3-3-2-2-5- مراقبتهای بعد از کاشت:

حرارت محیط گلخانه نباید خیلی بالا برود . حرارت بالا موجب رشد سریع جوانه ها و مصرف سریع مواد ذخیره ای بافت قلمه می شود.بایستی هرچند وقت یکبار قسمت تحتانی بستر(محیط اطراف ریشه ها) بررسی شود و در صورت بالا بودن میزان رطوبت و عدم تهويه آبیاری را کاهش داد.در غیر این صورت ممکن است قلمه ها دچار پوسیدگی گردند.در تمام مدت کاشت باید بستر چندین بار با کاپتان ضد عفونی شود.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید