تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

3-3-2-2-6- نحوه انتقال :

پس از80 تا90 روز از تاریخ کاشت معمولاً  قلمه های ریشه دار شده را به بستر دوم یا گلدان انتقال می دهند.با گرفتن شیلنگ آب در قسمت تحتانی قلمه ها باید طوری آنها را خارج کرد که به ریشه ها آسیبی وارد نشود و پس از در آوردن قلمه از خاک باید سریعاً آنها را داخل محلول ضد عفونی قرارداد ، خاک داخل گلدان یا بستر ثانویه  بایستی عاری از هرگونه آلودگی بوده و همچنین دارای خلل و فرج کافی،زهکشی و تهویه مناسب باشد . برای این منظور نبایستی ازکود حیوانی (به علت وجود عوامل بیماری زا)استفاده کرد.بعد ازانتقال ،آبیاری بایستی کاملاً با احتیاط انجام شود.آبیاری بیش از اندازه موجب پوسیدگی سریع ریشه ها می شود.درابتدا باید ازگلدانهای پلاستیک یا سفالی استفاده شود و پس از رشد کافی قلمه ها باید آنها را به گلدانهای نایلونی (سیاه رنگ)انتقال داد. بعد از درآوردن قلمه ها از خاک باید سریعا ً آنها را داخل محلول ضد عفونی قرارداد ،آن گاه در گلدان یا بستر ثانویه کاشت . خاک داخل گلدان یا بستر ثانوی بایستی عاری از هرگونه آلودگی بوده و همچنین دارای خلل و فرج کافی،زهکشی و تهویه مناسب باشد.

3-4- خوابانیدن[8] :

شاخه های دوساله را که از بخش پایینی تنه درخت مادر روییده است می توان خوابانید.این کار در فصل پاییز و اواخر زمستان انجام می گیرد . برای خوابانیدن شاخه در خاک به این ترتیب اقدام می شود :

آن بخش از شاخه که در زير خاك قرار مي گيرد به وسيله چاقوی تيزي، پوست نيمي از شاخه به درازاي 5 سانتيمتر بريده و برداشته مي شود . سپس نزديك شاخه را گود مي كنند و آن را به آرامي مي خوابانند و گود را از خاك پر مي كنند ، سر شاخه را كه از خاك بيرون مي ماند به يك قیم بسته تا راست بايستد.از همان محلي كه پوست برداري شده است در طول بهار و تابستان ريشه های نابجا مي رويد و اسفند سال بعد آن را از درخت مادر مي برند و با ريشه به محل اصلي انتقال مي دهند.(خوشخوی وهمکاران،1375.حسین آوا،1381)( نگاره 6-15)

3-4-1- خوابانیدن هوایی(چینی)[9] :این روش که به وسیله چینیها در چندین قرن پیش انجام می شده ، برای شاخه هایی که نمی توان آنها را خم کرد و یا به سختی ریشه می دهند ، استفاده می شود.روش کار بدین صورت است که شاخه های با قطر 6 تا 18 میلیمتر با رشد سریع را از میان شاخه های  سال پیش انتخاب کرده و یک حلقه از پوست آنها با عرض تقریبی یک میلیمتر و به فاصله 20 سانتیمتری از انتهای شاخه ای که قرار است خوابانیده شود ، برداشته می شود .به جای پوست برداری می توان با ایجاد یک برش به طول تقریبی  5 سانتیمتر ، در امتداد طول شاخه پوست را زخمی کرد .برای التیام این زخمها بافت پینه تشکیل می گردد که دارای مقدار زیادی هورمون ریشه زایی است. پس از زخم زنی مقداری پیت خزه یا پیت اسفاگنوم مرطوب را اطراف محل زخم پیچیده و روی آن را با پلاستیک پوشانده و دو سر آن را می بندند .پس از تولید ریشه ، شاخه را از محل زیر ریشه ها بریده  و به عنوان گیاهی مستقل مورد استفاده قرار می گیرد .(عصاره ،1387 وخوشخوی وهمکاران،1375و حسین آوا، 1381 و  Mikoladze ، 1988)( نگاره6-16).

3-5- پيوند[10] :

چهار نوع پيوند شكمي[11] ،وصله ای[12] ،حلقوی[13] ، اسكنه اي[14] وجانبی[15] براي تكثير عناب استفاده مي شود.

3-5-1- پيوند شكمي : براي عمل پيوند شكمي مي توان از نهالهاي بذري و پاجوشهاي ريشه دار استفاده كرد . بدين منظور بايد فاصله بين رديف براي كشت بذر با  پاجوشها طوري در نظر گرفته شود كه عمل پيوند با مشكل مواجه نگردد.هر گاه پاجوشها قطور و با سن زياد باشند ، در بهار آنها را از محل یقه سربرداري كرده و در تير و مرداد پيوند شكمي روي شاخه هاي جوان صورت مي پذيرد (Singhort و همکاران،1980. Mikoladze، 1988.حسین آوا،1381).روش كار بدين صورت است كه در پايه يك برش T مانند زده مي شود . پيوندك  را از گياه مورد نظر مي گيرند و از بالا در شكاف پايه بطرف پایين وارد مي كنند تا جفت شود ، محل پيوند  توسط چسب پيوند پوشيده مي شود . لازم به ذکر است که گاهی به دلیل کمی پیوندک مناسب ،پیوند Tرا به صورت وارونه و پیوندک را نیز به صورت وارونه قرار می دهند تا بعد از رشد پیوندک بتوان شاخه بوجود آمده را به صورت خوابانیدن تکثیر داد.قبل از تهیه پیوندک باغ را باید آبیاری کرد و بعد از پیوند زدن نیز تا زمان گرفتن  پیوند خاک اطراف درخت به آرامی زیر و رو گردد تا رطوبت خاک در حد نرمال باشد. شمار زیادی از ارقام چینی با نامهای Lang, Li, Sui Men, Mu Shing hong & Yu و  ارقام بسیار زیادی در هند با نامهای Gola, Safeda, Banarsi &Haichi از طریق انجام پیوند T اصلاح شده اند .(نگاره 6- 17، نگاره6-18 و نگاره6-19) .

3-5-2- پیوند وصله ای :

این روش در درختانی که پوست ضخیم دارند ، به کار می رود و زمانی عمل پیوند انجام می شود که درخت پوست بدهد.در این پیوند یک قسمت از پوست پایه به صورت مربع – مستطیل برداشته می شود و به جای آن ، قسمتی به همان اندازه از پیوندک که یک جوانه داشته باشد، جایگزین می گردد .جوانه پیوندک باید در محلی از پایه قرار گیرد که بین دو گره بوده و چوبی صاف و بدون گره داشته باشد .باید جوانه را در محل خود با لاستیکهای ویژه پیوند یا ریسمانهای چسب دار ، محکم ساخت(Mavani  و Sing،1992).

3-5-3- پیوند  حلقوی : هرگاه پیوند وصله ای لوله ای ، روی شاخه های با قطر کمتر از یک سانتیمتر انجام شود ، این پیوند حلقوی است. در آزمایشی ،انواع پیوندهای مذکور بر روی کنار رقم گولا در هندوستان صورت گرفت که روش پیوند حلقوی ناقص بهترین نتیجه را داد (Mavani و Sing،1992).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید