تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

5-1- هرس فرم درختان عناب جوان :

در طول سال اول احداث باغ ،دو هدف اساسي در شكل دهي وجود دارد :

اولين هدف ايجاد يك اسكلت خوب فضا سازي شده و قوي به منظور تحمل محصول زياد وآسان شدن برداشت مكانيزه مي باشد . دومين هدف به بار نشستن هر چه سريعتر باغ عناب است .(نگاره6-38 و 6-39 )

هرس اوليه در حالي كه بايد مطلوب باشد و رشد درخت را هدايت كند، بايد در كمترين مقدار ممكن انجام شود تا درخت هر چه زودتر به بار نشيند ، تربيت و هرس درخت در طول چند سال اول باغ تا حد زيادي مشمول رسیدن به اين هدفهای بالا مي باشد . پس از كاشت درخت تمامي شاخه هاي جانبي زير 50 سانتيمتر حذف مي شوند و به سربرداري معمولاً نياز نمي باشد .در ابتداي اولين فصل رشد در اوايل تابستان 3 تا 5 شاخه فرعي در بالاي 50 سانتيمتر حفظ مي شوند و شاخه ها به گونه اي انتخاب مي شوند كه به صورت پيچ ارشميدس قرار گیرند . فاصله بين شاخه هاي اصلي بايد به اندازه اي باشد تا درخت از رشد متعادل برخوردار باشد ، براي اتصال محكم شاخه هاي اصلي به تنه لازم است كه بين شاخه ها 3 تا 4 سانتيمتر فاصله وجود داشته باشد . تمامي شاخه هاي ديگر بر روي تنه حتي اگر كوچك هم باشند بايد حذف شوند زيرا قويتر شدن آنها معادل برش سنگينتر خواهد بود و در نتيجه باردهي به عقب مي افتد ،در دومين و سومين فصل رشد تنها پيشنهاد براي هرس حذف شاخه هاي نابجا و ساقه جوشها مي باشد. ترجيحاً در سال شروع باردهي در صورتي كه محور اصلي درخت از رشد زيادي برخوردار باشد و با توجه به امكانات موجود براي برداشت مي توان نسبت به قطع سر شاخه هاي اصلي اقدام كرد .

5-2- هرس جوان سازي درختان پير :

دراين نوع هرس بازوهاي كهنسال اوليه درخت حذف و شاخه هاي جوان و شاداب جانشين آنها مي شود. رشد محدود رويشي شاخه هاي سال جاري ، برگهاي كوچك و بي رنگ و گاهي ريزش برگها در تعدادي از شاخه ها ، نشانه پيري است و در واقع از اين زمان برنامه جوان سازي شروع مي گردد . در اندامهاي مسن و چوبي  جوانه هاي نهفته زيادي وجود دارد كه هرگاه با هرس مناسبي تحريك شوند ، مي توانند شبيه به جوانه هاي رويشي رشد و در مواقعي كه لازم باشد درخت را تجديد حيات نمايند ولي هرس درختان پير نبايد ناگهاني و يكباره صورت گيرد ، چون باروري درخت چندين سال عقب و يا به شدت كاهش مي یابد ، ضمن اينكه هرس شديد نركهاي فراواني را توليد می کند كه حذف آنها در طول فصل رشد بسيار پر زحمت و مشكل خواهد بود .( نگاره6- 40 و نگاره 6-41) ( Mikoladze،1988)روش کار بدین صورت است :

5-2-1- در سال اول شاخه هاي ضعيف و خشكيده را قطع مي كنيم .

5-2-2- در سال دوم شاخه هايي كه از نظر اهميت و فرم درخت وضعيت مشخصي ندارند و سبب انبوهي داخلي تاج مي گردد ، بايستي حذف شوند.

5-2-3- درسال سوم به حذف شاخه هاي اصلي (كه از نظر زاويه و خصوصيات فردي  به صورت نامناسب درآمده اند)مي پردازيم. در عين حال تأكيد مي گردد كه هرس درختان مسن و پير بايستي  با نهايت دقت و توجه صورت پذيرد.

5-3- انواع هرس در درخت عناب :

تربیت درخت در طول 2 تا 5 سال انجام می شود. فرمهای سنتی شامل محور مرکزی ، مرکز باز و مرکز متغیر می باشد ولی در سیستم آموزش جدید از سیستمهای کاشت فشرده ،هرمی کوچک ، ستونی ، داربستی ، و پرچین جهت تربیت نهال میوه با موفقیت آزمایش شده است. به طور کلی ، در حدود 6 تا 8 شاخه اصلی  در ارتفاع3  تا 5 متری در تمام جهات  درخت نگه داشته  می شوند. ارتفاع مناسب برای پرورش  محور مرکزی 60  تا 100 سانتی متر می باشد که معمولا متفاوت با روش متراکم کاشت است . برای بدست آوردن جوانه مطلوب ، شاخه های فرعی را از زیر جوانه قوی برش می زنیم تا جوانه جانبی تحریک شود. به منظور توسعه یک چارچوب خوب برای درخت جهت باردهی مناسب معمولا هرس 2 سال  طول می کشد .

هرس بر قدرت درخت ، بهره وری ، کیفیت میوه ها و کاهش ابتلا به بیماریها و آفات تاثیر دارد .  حتی بعد از تربیت مناسب درخت ، هرس منظم سالانه ضروری است.هرس نادرست منجر به  ایجاد عدم تعادل هورمونی و تغذیه ای درخت و ممکن است عملکرد بعدی را کاهش دهد.

هرس می تواند در 2 مرحله  رشد و فصل خواب انجام شود. هرس تابستانی ثابت شده است که نقش بسیار موثری در افزایش عملکرد در درختان جوان و بزرگسالان دارد. هرس خواب باید در اواخر زمستان و  هرس سبز دراوایل بهار انجام شود . هرس  زمستانه عمدتا  شامل حذف شاخه های  ضعیف ، بیمار، آفت زده ، صدمه دیده  و  ساقه های شلوغ، شاخه های قدیمی ، شاخه های بیش از حد رشد کرده ، می شود. پس از هرس در زمستان ، تعداد جوانه در شاخه های سال جاری باید یک ششم تا یک هشتم از کل تعداد جوانه ها و تعداد شاخه مادری تولید کننده میوه باید در حدود 2 برابر سایرشاخه ها باشد. هرس تابستانی شامل از بین بردن شاخه های شلوغ ،نرکها ، بیمار و آفت زده  صدمه دیده می باشد. در این هرس  سعی می شود که شاخساره فعلی که انتظار می رود دارای میوه سال بعد است  به طوری که نور و فضا ی بیشتری داشته باشد، حفظ گردد .

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید