اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

4-2- ضعفها :

1.تفاوت اساسی در شناخت سایر کشورها و ایران در خصوص شکل و نحوه مصرف عناب

2.کمبود فضای مناسب برای خشک کردن عناب

3.کمبود فضای مناسب برای نگهداری و انبار کردن عناب خشک شده

4.کاهش کیفیت محصول به دلیل روشهای نامناسب برداشت

5.بالا بودن میزان ضایعات

6.پراکندگی وکوچک بودن باغات عناب

7.محدود بودن بازار و مصرف سنتی

8.ضعف حضور تعاونیها در فرایند تولید تا مصرف عناب

9.فقدان بسته‌بندی مناسب و عدم توجه به سرمایه‌گذاری در صنعت بسته‌بندی

10.ضعف تجارت الکترونیک

11.نوسانات شدید در قیمت و میزان صادرات

12.عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و اطلاعات منسجم و روزآمد از بازارهای 13.مصرف خارجی، عدم آگاهی از سلایق و نیازهای مصرف‌کنندگان

4-3- فرصتها :

1.تأسیس استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند و توجه ویژه دولت به توسعه 2.زیرساختهای اقتصادی

3.ایجاد و راه‌اندازی گمرک رسمی در استان خراسان جنوبی به عنوان مبدأ صادراتی 4.ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با گرایش پردازش صادرات در خراسان جنوبی

5.افزایش تسهیلات پرداختی به شاغلین و متخصصین بخش کشاورزی در قالب پروژه‌های زودبازده

4-4- تهدیدها :

1.عدم تمایل نسل جوان و تحصیل کرده به فعالیت در تولید محصولات کشاورزی از قبیل عناب

2.کاهش انگیزه کشاورزان به دلیل نوسانات قیمت و عدم امکان اتکاء به درآمدهای ناشی از آن

3.سوء استفاده دلالان و عاملان خرید از ضعف بنیه مالی کشاورزان

4.شفاف نبودن بازار و اختلاف در قیمتهای پیشنهادی و کیفیت کالای ارائه شده به بازار

5.کاهش صادرات محصولات کشاورزی از قبیل عناب به دلیل کاهش سطح روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی به دلیل فشارهای سیاسی

6.تضعیف ارتباط تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از قبیل عناب با بازارهای خارجی

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید