اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

4-5- استراتژیهای حاصله از SWOT در عناب :

استراتژی اول : هدایت تسهیلات مالی دولتی به سمت پروژه‌های مرتبط با فرایند تولید تا مصرف محصولات کشاورزی ویژه منطقه به ویژه عناب

استراتژی دوم : ارائه اهرمهای تشویقی مالی وغیر مالی برای جوانان فارغ التحصیل رشته‌های کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته

استراتژی سوم : افزایش سهم کشاورزان از ارزش افزوده ناشی از تولید عناب و معرفی کشاورزان موفق برای نسل جوان

استراتژی چهارم : گسترش بازارهای مصرف عناب و تقویت میزان نفوذ در بازارهای فعلی به کمک جذب سرمایه‌های خارجی

استراتژی پنجم : معرفی وگسترش روشهای تجارت الکترونیک و حوزه‌های اطلاعاتی بازار که مورد علاقه جوانان است

استراتژی ششم : ایجاد و توسعه تعاونیهای فعال با سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری محصولات کشاورزی موردنظر در منطقه به کمک تسهیلات دولتی و سرمایه‌گذاری کشاورزان (ابلاغ سیاستهای اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری)

استراتژی هفتم : ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد وتوسعه صنایع و خدمات منطبق با استانداردهای بین المللی به منظور تولید، فرآوری و انبار کردن عناب

استراتژی هشتم : ایجاد بورس منطقه‌ای محصولات کشاورزی در خراسان جنوبی با محوریت گونه های استراتژیک از جمله عناب

استراتژی نهم : توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد بانکهای اطلاعاتی روزآور از بازارهای هدف

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید