اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

4-6-  استراتژیهای بازاریابی پیشنهادی :

1- طراحی و توسعه سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی (MIS) برای کسب اطلاعات به موقع و مفید از شرایط مختلف بازارهای هدف این دو محصول

2- هدف‌گیری بازار آمریکالی شمالی (آمریکا و کانادا)، اروپای غربی و کشورهای حوزه خلیج فارس در کنار بازار داخلی

3- استفاده از استراتژیهای بازاریابی تمرکزی برای بازارهای هدف خارجی عناب

4- استفاده از استراتژیهای توسعه محصول جدید در بازار فعلی برای بازار هدف داخلی محصول عناب

4-7- استراتژیهای مربوط به تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار :

در راستای استراتژیهای کلی حاصل از SWOT برای عناب استراتژیهای بازاریابی موردنظر را به صورت زیر می‌توان تهیه کرد :

بر اساس استراتژی نهم (عناب) یکی از مهمترین نیازهای فعلی در زمینه اجرای موفق فعالیتهای بازاریابی این محصول طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی (MIS) است. چرا که اولین عنصر سازنده هر برنامه بازاریابی وجود اطلاعات بازار است که متأسفانه ضعف در این زمینه کاملاً مشهود است.

4-8- سیستمهای اطلاعاتی بازار  بایستی دارای ویژگیهای زیر باشند :

1.مرتبط باشند(برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان با معنی باشد).

به موقع باشند.

2.انعطاف پذیر باشند (به شکلهایی که برای تصمیم گیرندگان  آشناست در دسترس باشند).

3.معتبر باشند.

4.دقیق باشند.

5.استفاده از آنها راحت باشد.

4-8-1- انتخاب بازار هدف و تعیین جایگاه بازار :

با توجه به اختلاف سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان و تفاوت در نحوه استفاده از این محصول یکی از مهمترین و در عین حال ابتدایی ترین فعالیتها تعیین بازار هدف و بخش بندی آن و در صورت امکان تعیین استراتژیهای بازار هدف است.

با توجه به اطلاعات موجود بعد از بازار داخلی ایران مهمترین بازار مصرف عناب در خارج از کشور، آمریکای شمالی، اروپای غربی و کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. لذا بعد از بازار داخلی مهمترین بازارهای هدف برای عناب عبارتند از:

1-آمریکا ( استفاده ازاستراتژیهای بازاریابی تمرکزی )

2- اروپای غربی (فرانسه ،انگلیس و …)

3-کشورهای غربی حوزه خلیج فارس

4- آسیای میانه

5- چین ، کره ، ژاپن و هندوستان

در مورد بازار داخلی با توجه به شناخت و آگاهی مردم از این دو محصول و استفاده از آنها به صورت سنتی بایستی روشهای جدید مصرف را اشائه داد (یعنی ارائه محصول جدید در بازار فعلی) و آن عبارت است از محصولاتی از قبیل: مربا، مارمالاد، اسانس، نوشابه، لواشک و … برای عناب.

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید