اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

9- مروری بر مطالب :

بهبود وضعيت توليد عناب نقش مهمي در اقتصاد و درآمد روستاييان به ویژه منطقه خراسان جنوبی ايفاء مي كند. عناب از جمله محصولاتي است كه داراي بازار محدودي بوده و مصرف آن به شکل سنتي است،  اين محصول مسير توليدكننده تا مصرف كننده را به صورت سنتي طي مي كند ، عناب به عنوان يك ماده دارویي و بيشتر به عنوان آجيل در خانواده ها مورداستفاده قرار می گیرد . بازار هاي موجود عناب شامل سرباغ ، عمده فروشي و خرده فروشي است كه تقريباً 35% عمده فروشي ،35% خرده فروشي ،  25 % خود مصرفی و 5 % سرباغ  انجام مي گيرد . ميزان اندك صادرات عناب در حقيقت متأثر از دو دليل عمده است: عدم آشنايي مصرف كنندگان خارجي و حتي تا حدودی داخلي با اين محصول و مشكلات مربوط به فرآوري ، بسته بندي و نگهداري. در حال حاضر و بر اساس اطلاعات موجود، براي هر هكتار عناب كاري تعداد 7 تا 8  نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و تعداد 8954  بهره بردار یا 2634 خانوار روستایی در زنجيره توليد و توزيع اين محصول فعاليت دارند ، لذا توسعه كاشت عناب در اين منطقه در كاهش نرخ بيكاري تأثير بسزایي دارد و كاشت عناب می تواند به عنوان يكي از عوامل جلوگيري از  مهاجرت روستاییان محسوب شود .

جدول 8-1 – ريز هزينه هاي كاشت ، داشت  و برداشت در هر هكتار محصول عناب در سال 1387:

هزينه به ريالقيمت واحد به ريالمقدار يا دفعهنوع هزينهرديف
15000001500000هکتارآماده سازي زمين1.
875000025000350اصلهخريد نهال2.
10500003000350اصلهغرس نهال3.
225000015000015تنكودحيواني4.
240000300008كيسهكودشيميايي5.
180000012000015نفر روزپخش كود6.
700000700000هکتارمبارزه باعلف هاي هرز7.
3200001600002دفعهسمپاشی8.
320000800004ليترخريد سم9.
500000500000هکتارهرس10.
240000012000020نفر روزآبياري11.
120000600002دفعهسله شكني12.
7000007000010نفر روزبرداشت محصول13.
700000700000هکتاربسته بندي وحمل14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 8-2 – قیمت عمده فروشی و خرده فروشی میوه عناب از سال 1382  تا  1388

سالعمده فروشی به هزار ریالخرده فروشی به هزار ریال
1382150180
1383170210
1384230280
1385290320
1386320370
1387380420
1388400450
میانگین14/2775/318

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید