اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

جدول 1-1 -آمار سطح زیر کشت عناب در استان خراسان جنوبی[2] در سال 1388

2-7- استان قم :

قم با مساحتی در حدود 11237 کیلومترمربع بین 9 دقیقه تا 34 درجه و 11 دقیقه تا 35 درجه عرض شمالی و 6 دقیقه و 50 درجه تا 58 دقیقه و 51 درجه طول شرقی قرار گرفته است .در اكثر مناطق اين استان درخت عناب مشاهده مي شود كه تراکم بیشتر آن در بخش جعفر آباد و روستاهاي دولت آباد، كلاغ نشين ، قاضی علیا و کم چنار است، به اين درختان به دليل قرار گرفتن در مرز باغها و مزارع توجه چندانی نشده و از هرس ، تغذیه و آبیاری مناسبی برخوردار نيستند ولي در عين حال مقدار زيادي، هر چند ريز، ميوه توليد مي كنند. علاوه بر اين در بخشهاي قاهان، خلجستان و شهر قم درختان عناب به صورت پراكنده وجود دارد. در روستای گازران یک کلکسیون از عنابهای ایران  در سطح محدود  موجود می باشد.

2-8- استان کرمان :

کرمان با مساحتی در حدود 181714 کیلومترمربع بین 29 دقیقه و 26 درجه تا 58 دقیقه و 31  درجه عرض شمالی و 21 دقیقه و54 درجه تا 44 دقیقه و 59 درجه طول شرقی قرار گرفته است . در اكثر مناطق اين استان درخت عناب مشاهده مي شود. عمده ترين آن در شهرستان بافت متمرکز شده است . (غوث،1387)

2-9- استان گلستان :

گلستان با مساحتی در حدود 20893 کیلومترمربع بین 30 دقیقه و 36 درجه تا 8 دقیقه و 38 درجه عرض شمالی و 51 دقیقه و 53 درجه تا 19 دقیقه و 56 درجه طول شرقی قرار گرفته است.در مناطق مختلف اين استان وجود عناب گزارش شده است . در حومه شهر كردكوي، گرگان، مينودشت و امامزاده در روشن آباد و در دو منطقه گرگاندوز ، زاو، کلاله، چشمه آغسو ،تپه صوفیان و قودهنه(غوث،1387) این استان توده وسيعي از عنابهاي خودرو ديده مي شود. (نگاره 1-6)

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید