اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

2-10- استان لرستان :

لرستان با مساحتی در حدود 28392 کیلومترمربع بین 40 دقیقه و32 درجه تا 23 دقیقه و34 درجه عرض شمالی و 50 دقیقه و 46 درجه تا 51 دقیقه و 50 درجه طول شرقی قرار گرفته است. اصلي ترين منطقه پراكنش اين گونه در لرستان، منطقه بزنويد( نگاره 1-7 ) از توابع شهرستان اليگودرز مي باشد كه درختان عناب زیادی درآنجا وجود دارد و مقدار قابل توجهی ميوه نیز  توليد مي كند . ضمن اينكه تک درختان عناب در منازل مناطق اليگودرز،ازنا ،دورود و بروجرد وجود دارد.

2-11- استان مازندران :

مازندران با مساحتی درحدود 23833کیلومترمربع بین46 دقیقه و35 درجه تا 58 دقیقه و 36 درجه عرض شمالی و 21 دقیقه و 50 درجه تا 8 دقیقه و54 درجه طول شرقی قرار گرفته است واكولوژي اين استان براي توسعه عناب مناسب است و درختان تا 40 ساله در مناطقي از این استان مشاهده می شود . عمده ترين مناطق پراكنش عناب در اطراف روستاي مقام ساري است كه در آن چندين درخت عناب بزرگ و مسن با ارتفاع بيش از 8 متر و عمر بيش از100 سال وجود دارد .اين درختان ميوه زياد ولي ريز وكوچك توليد مي كنند. درختان عناب در سطح وسیع در منطقه جويبار واقع است كه این درختان روي ماسه هاي كنار دريا استقرار دارند(غوث ،1387) و(نگاره 1-8) .

2-12- استان مركزي :

مركزي با مساحتی درحدود 29406 کیلومترمربع بین23 دقیقه و 33 درجه تا 35 دقیقه و35درجه عرض شمالی و57 دقیقه و 48 درجه تا 28 دقیقه و 49 درجه طول شرقی قرار گرفته است. درختان عناب این استان در مناطق دليجان ،محلات، زامیان، خمين،اراك، تفرش و ساوه پراكنده اند.

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید