اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

2-13- استان همدان :

همدان با مساحتی درحدود19547کیلومترمربع بین0 دقیقه و34 درجه تا 6 دقیقه و35 درجه عرض شمالی و 48 دقیقه و47 درجه تا 28 دقیقه و 49 درجه طول شرقی قرار گرفته است.در اين استان رويشگاه عناب وجود ندارد و در منطقه دارستان  شهرستان تويسركان در يك باغ ميوه پايه هاي عناب مشاهده شده كه از مناطق ديگر به كلكسيون گياهان دارویی منتقل شده اند . تك درختاني در روستاهاي ملاير ،نهاوند ، تويسركان و همدان نیز ديده مي شود.

2-14- استان يزد :

يزد با مساحتی در حدود 12881کیلومترمربع بین 36 دقیقه و29 درجه تا 6 دقیقه و 35 درجه عرض شمالی و 48 دقیقه و 52 درجه تا 47 دقیقه و 57 درجه طول شرقی قرار گرفته است.عنابها را به شکل تک درخت  مي توان در اكثر شهرها و روستاهای این استان از جمله يزد، مهريز ، تفت ، ميبد و اردكان مشاهده کرد كه بیشتر به صورت انتقالي از مناطق ديگر كشور منتقل شده وكشت گرديده اند .

3- دامنه پراکنش عناب در ایران :

با توجه به بررسی موقعیت جغرافیایی استانهای دارای کشت عناب از استان مازندران در شمال گرفته تا استان کرمان و فارس در جنوب ایران ، می توان به این مسأله پی برد که با این گستره اکولوژیکی وسیع ، کاشت عناب در تمام مناطق ایران امکان پذیر  می باشد . (نقشه 1-2).

4- گروه های تشکیل دهنده عناب در ایران :

4-1: گروه اصفهان : که گروه های عناب  فارس و قم نیز از این گروه می باشد.

(توکلی نکو،1378)

4-2:گروه مازندران : که از خلوص بالایی برخوردار بوده و از منشأهای اصلی عناب می باشد (توکلی نکو،1378).

4-3 :گروه خراسانی : که یکی از منشأهای اصلی عناب در ایران می باشد.(توکلی نکو،1378) و از تنوع ارقام و فنوتیپهای فراوانی برخوردار می باشد . با توجه به وجود درختان با  عمر  بالا در این منطقه و سطح زیر کشت قابل ملاحظه (بیش از 90 درصد کشور) و نوپا بودن کاشت عناب در اکثر نقاط ایران و تهیه پاجوشهای فراوان ، همه ساله از این استان و کاشت در سایر نقاط کشور می توان از این  اکوتیپ به عنوان مبدأ اصلی پراکنش عناب در ایران نام برد.(جدول 1- 2 )

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید