اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

7- استفاده از چوب وبرگ :

به دلیل جرم مخصوص پایه زیاد چوب عناب به نسبت سایر گونه ها (پارساپژوه،1367) می توان از آن در صنایع چوب کاری،منبت کاری ،ساخت قلیان ،قنداق تفنگ،دسته بیل، تبر و داس ، لنج سازی و در قنوات به عنوان سقف دیواره قنات استفاده کرد . از برگ و سرشاخه های سبز درختان عناب می توان به عنوان خوراک مناسبی برای دام استفاده کرد.

8- ایجاد حصار و پرچین و تولید سوخت  :

از درختان و سرشاخه های بریده عناب به دلیل داشتن خارهای فراوان ، درشت ، محکم و دردناک برای حصارکشی اطراف باغات و مزارع به عنوان پرچین، تولید سوخت  و حصار استفاده می شود (نگاره 1-9) .

9- تقدس درخت عناب :

در استان مازندران در  محل مزار 3  امامزاده غضنفر(روستای مقام  ساری ) ، حسن رضا (سید کلا ) و کفشگرکلا (روستای کفشگر کلا )و در روستای کوه بالای تایباد درختان قدیمی عناب دیده شد (غوث،1387) و عموم بر این باورند که درخت عناب به دلیل داشتن خارهای فراوان و تولید پاجوشهای با خار زیاد  محافظ مناسبی  برای آرامگاه در برابر افراد و حیوانات  می باشد (نگاره1-10 ).

10- تغذیه جلبک سبز از تنه درخت عناب و محلی برای زمستان گذرانی برخی حشرات :

تنه و شاخه درخت عناب محلی مناسب برای تولید رطوبت مورد نیاز برای رشد این گیاه و محلی برای زمستان گذرانی برخی حشرات  مانند مانتیس می باشد(نگاره1-11).

11- مروری بر مطالب :

عناب ازگذشته هاي بسيار دوركشت مي شده و درآثار وكتابهاي گذشته به اين محصول اشاراتي شده است ، درختی است بومي آسياي ميانه و قفقازكه حدود 7 هزار سال پيش در چين ،هندوستان و ايران كاشت مي شده است و در حقيقت درختي است كه تقريباً در نقاطي از دنيا كه كمبود آب و شرايط خاكي مناسب باشد ، رشد می کند. در ايران كشت عناب در بیشتر استانهاي كشور به صورت پراكنده ديده مي شود ولي دراستانهاي خراسان بزرگ،گلستان ،مازندران ،فارس، اصفهان، يزد،همدان و قزوين بیشتر وجود دارد، درسال 1374 مقدار140 تن ميوه عناب به خارج از كشور صادر شده است. از874 هكتار باغات عناب مقدار780 هكتار مربوط به خراسان جنوبي مي باشد كه توليدي برابر 1776 تن محصول عناب خشك را دارا مي باشد. اين درخت به دليل سازگاري فوق العاده با شرايط سخت محيطي به ويژه در مناطق كوهستاني به عنوان يكي از اجزاي پوشش سبز طبيعي، نقش مهمي را در تعديل آب و هواي منطقه و جلوگيري از فرسايش خاك و ايجاد روان آب سطحي باعث مي شود. به دلیل جرم مخصوص پایه زیاد چوب عناب به نسبت سایر گونه ها می توان از آن در صنایع چوب کاری، منبت کاری ،ساخت قلیان ،قنداق تفنگ،دسته بیل،تبر و داس ، لنج سازی و در قنوات به عنوان سقف دیواره قنات استفاده کرد.از برگ و سرشاخه های سبز درختان عناب      می توان به عنوان غذای مناسبی برای دام استفاده کرد و نیز از درختان وسرشاخه های بریده عناب به دلیل داشتن خارهای فراوان ، درشت ،محکم ودردناک برای حصارکشی اطراف باغات و مزارع به عنوان پرچین و حصار استفاده می شود.

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید