روزشمار حوادث مهم در دوران حیات آخوند ملا محمد حسن هردنگی

– حدود سال هاي 1260 تا 1263 قمري : تولد آخوند در روستای مبادی

– حدود سال 1270 قمري : رفتن آخوند به تحصيل در حوزه علميه مشهد و قاينات در 7 سالگي

– حدود سال 1270 قمري : فوت پدر بزرگش حاجي ملا علي در سفر حج

– سال 1277 قمری : حکم حکومتی امیر اسدالله خان حسام الدوله به امیر عبدالصمد بیک نایب الحکومه ناحیه هردنگ،  سرچاه و توابع جهت تامین بخشی از هزینه های جنگ مرو در خراسان بزرگ

–  سال 1280 تا 1284 قمری : آغاز حکمرانی امیر تومان خزیمه در قاینات و سیستان

– سالهای 1280 تا 1285 قمري :  محاوره آخوند با آقا سيد مرتضي يزدي از علماي برجسته حوزه مشهد

–  17 شعبان 1283 قمري : ازدواج آخوند با  كنيز رضا دختر مير مكرم عرب خزيمه

–  سال 1285 قمري  : شروع نگارش ديوان اشعار آخوند با بيش از ده هزار بيت

– حدود سال 1285 قمري : اخذ درجه اجتهاد در سن 22 تا 25 سالگي

– حدود سال 1285 تا 1290 قمري  : سفر به هرات همراه با سيد ابوتراب انوار فرزند آیت الله سید ابوطالب مجتهد قاینی جهت درمان بيماري وي

– حدود سالهای  1285 تا 1290 قمري : سفر به هرات به اذن استاد و حاکم شرع قاینات (آیت الله سید ابوطالب مجتهد قاینی) و مناظره با ملا شمس الدين فاضل هروي و اثبات خلافت حضرت علي (ع) به عنوان امام اول در روز عيد غدير در شهر هرات در حضور علمای افغانستان

– 23 رجب 1287 قمري  : استعلام امير حسنعلي  بيك خزيمه در خصوص 15 فنجان آبي كه ملكيت آن مشخص نيست از ديوان حكومتي و جوابيه امير تومان و آيت الله مجتهد قايني به وي به استناد تاييد آخوند

– حدود سال 1290 قمري  : ترجمه و نگارش كتاب تاملات كلاميه آخوند و اتمام این رساله به ماه محرم سال 1302 قمري

– حدود سال 1290 قمري  : ترجمه كتاب اعتقادات آيت الله سيد ابوطالب مجتهد قايني بنا به درخواست علمای قاینات و با اجازه استاد در زمان حیات وی

– سال 1291 قمري :  آخوند املاك خريداري شده از يك خانواده را در روستاي كاجو و برمزيد عليا و همچنين املاك شخصي خود را به همان روستاي فروشنده ، به صورت رايگان واگذار مي كند تا ورثه خانواده دچار فقر  و تنگدستي نشوند.

–  حدود سال 1292 : فوت پدرش ملا محمد رفيع

– در ماه جمادي الاول  1293 هجري قمري : جوابيه شرعي به ملا ابراهيم گزيكي از علمای اهل تسنن با استفاده از كتب اهل سنت و مجاب كردن وي درباره حكم شرعي مورد بحث

– در ماه رجب 1293 هجري قمري : حكم شرعي آيت الله سيد ابوطالب مجتهد قايني به آخوند مبني بر تحويل امورات شرعي ناحيه هردنگ، جلگه ماژان ، سرچاه،  بصيران،  ميغان و عربخانه تا دهستان براكوه

– در ماه رجب 1293 هجري قمري : خطاب قرار دادن آخوند توسط آيت الله سيد ابوطالب مجتهد قايني به ابواب الهی و فقیه شده توسط خداوند

–  ماه صفر سال 1295 هجری قمری :  اضافه کردن كردن يك سهم آب بر مدار 17 روز قنات علي آباد سرچاه انباري تا رعيت و تنگدستان نيز بتوانند از كشاورزي بهره اي ببرند. توسط آخوند

– سال 1295 هجری قمری : حكم امير تومان به ديوان جهت اخذ ديه و جريمه ضرب و شتم يك زن سيده بر اساس حكم آخوند

– ماه ذي الحجه سال 1296 قمري  : انتقاد از يكي از علماء امورات شرعيه قاينات مبني بر چرايي اخذ جوابيات شرعيه براي مردم از طريق اخذ مجوز از ديوان حكومتي توسط آخوند

– سالهاي 1296 و 1297 قمري در ماه جمادي الاول  : نوشتن حكم حكومتي آخوند به امير تومان در خصوص رسيدگي به امورات ماليه قاينات و سيستان

– سال 1297 قمري : واگذاري امورات رسيدگي به املاك يك و نيم سهم وقف امير تومان در مزرعه حسين آباد دهك عربخانه به آخوند

– حدود سال 1299 قمري : تاسيس حوزه علميه مبادي كه از اقصي نقاط قاينات به آنجا جهت تحصيل مي آمده اند

– در ماه ربيع الثاني 1299 هجري قمري : بخشش سربازي دو نفر از اعضاي خانواده آخوند از خدمت سربازي بر اساس دستور امير تومان

– در ماه ربيع الثاني 1299 هجري قمري : حكم معافيت مالياتي آخوند از سوي امير تومان

– در ماه ربيع الاول سال 1300 قمري : حكم معافيت مالياتي آخوند از سوي امير تومان

– 6 جمادي الاول 1304 قمري  : تاييد معامله ملكي بين عبدالله خان كرماني فرزند ملا حسين عرب كرماني از  بزرگان و مشاورين امير تومان با امير عبدالرحيم خان مهنجي نايب ناحيه هردنگ توسط آخوند

–  سال 1305 قمری : فوت امیر عبدالصمد بیک نایب الحکومه ناحیه هردنگ،  سرچاه و توابع

سال 1305 قمری : نامه آخوند به امير تومان به منظور نگهداري ادب و احترام آقا سيد ابوالحسن نوه ميرزا سيد محمد قاسم قيس آبادي از اعاظم سادات قاينات

– سال 1306 قمری : آغاز حکومت امیر علی بیک خزیمه نایب الحکومه ناحیه هردنگ،  سرچاه و توابع

– حدود سال 1306 هجری قمری : به گواه گرفتن آخوند توسط امير علم خان جهت اخذ مبالغي از حاجي عبدالله كرماني و امير علي اكبر خان خزيمه

– حدود سال 1308 هجری قمری : حكم حكومتي امير تومان در خصوص اجراي دستور آخوند نسب به دعواي ملكي و باغي در روستاي تقي آباد ماژان

– سال 1308 قمري  : نامه امير تومان به آخوند مبني بر رسيدگي به امورات موقوفه امير عبدالصمد بيك خزیمه

– سال 1309 قمري  : نامه آخوند به اميرعلي بيك خزيمه مبني بر عدم تصرف در املاك مردم مستضعف كه اينكار شرعا حرام است و ادامه اينكار سبب عدم ارتباط دائمي آخوند با وي خواهد شد.

– 1310 هجري قمري : حكم معافيت مالياتي آخوند از سوي امير اسماعيل خان به افراد حكومتي نقاط مختلف قاينات

–  سالهاي 1310 تا 1319 قمري  : احكام حكومتي امير اسماعيل خان به آخوند در خصوص رسيدگي به امورات مزار دهك عربخانه به تعداد 9 سند براي هر سال

– حدود سالهای 1312 يا 1317 قمري  :  حكم شرعي آيت الله سيد اسماعيل صدر مرجع واحد  جهان تشيع بعد از ميرزاي شيرازي اول جهت تفويض امورات شرعيه  قهستان به آخوند

– حدود سالهای 1312 يا 1317 قمري  :  خطاب قرار گرفتن آخوند از سوی آيت الله سيد اسماعيل صدر به عناوین علام فهام،  عمده العلماء العلام، الفاضل،  المهذب الکامل،   الموید من عندالله  و  المهیمن

– سال 1313 قمري : نامه امير اسماعيل خان به آخوند جهت تصدي در موقوفات ملكي وي در قريه دهك عربخانه

– ماه رجب سال 1313 قمري : نامه امير اسماعيل خان به آخوند در خصوص رسيدگي و محاسبه وضعيت املاك مير محمد حسن بيك خزيمه

– سالهاي 1313 يا 1318 قمري  : نامه دوم آيت الله سيد اسماعيل صدر به آخوند در خصوص رسيدگي به امورات شرعيه قاينات و تصدي راتبه قضاوت و موقوفات قاينات

– سالهاي 1313 يا 1318 قمري  : خطاب قرار گرفتن آخوند از سوی آيت الله سيد اسماعيل صدر به عناوین علام فهام و عمده العلماء العلام

– 10 ربيع الثاني سال 1315 قمري  : فوت دختر كوچك آخوند به نام فاطمه نساء و فروش خانه آخوند كه در بصيران است به داماد آخوند به نام اسدالله ميغاني

– سال 1314 قمري در ماه جمادي الثاني : واگذاري امورات يك و نيم سهم وقف املاك امير اسماعيل خان شوكت الملك به آخوند

– سال 1315 قمري در ماه جمادي الاول : واگذاري امورات يك و نيم سهم وقف املاك امير اسماعيل خان شوكت الملك به آخوند در مزار دهك

– ماه رجب سال 1316 قمري  : حكم امير اسماعيل خان به ديوان حكومتي مبني بر معافيت مالياتي آخوند

– 1316 قمري  : نامه سيد ابوتراب انوار به آخوند مبني بر رسيدگي به موقوفات قاينات

– شعبان سال 1317 قمري : تعمير كامل مزار دهك عربخانه توسط آخوند با هزينه تامين شده توسط امير حسن خان و امير اسماعيل خان خزيمه

– سال 1317 قمري ماه جمادي الاول  : جوابيه نامه آخوند به آيت الله هادوي در خصوص عدم قبول رسيدگي به مرتبه قضاوت و فقط قبو.ل انجام امورات شرعيه

– سال 1317 قمري  : وجود نشانه هاي بيماري پير چشمي يا قدرت بينايي پايين آخوند

–  سال 1318 قمري  : حكم اميراسماعيل خان مبني بر معافيت مالياتي آخوند كمافي السابق

– سال 1319 قمري : ازدواج دختر بزرگ آخوند به نام  ملا فاطمه با مير محمد بيك مير عبدالحسين و فوت شوهرش در سال 1323 قمري

– سال 1321 قمری : آغاز حکومت میر عبدالرحیم بیک خزیمه نایب الحکومه ناحیه هردنگ،  سرچاه و توابع

– سال 1321 قمري : نامه آخوند به امير اسماعيل خان شوكت الملك مبني بر تقاضاي ساخت ضريح براي مزار دهك عربخانه به مانند مزار دره شيخان بيرجند

– سال 1321 قمري : نامه آخوند به امير اسماعيل خان شوكت الملك مبني بر بي توجهي وي به امورات مزار دهك

– در ماه جمادي الاول  سال1323 قمري : حكم معافيت مالياتي آخوند از سوي امير محمد ابراهيم خان تا پايان عمر

–  سال 1325 قمري : ازدواج مجدد ملا فاطمه با مير محمد علي مير عبدالحسين

– 27 ذيقعده سال 1327 قمري  : فوت آخوند در حالیکه از یکماه پیش موضوع فوتش را به همگان جهت تسویه حسابهای مادی و معنوی اعلام کرده بود.

– در ماه ربيع الثاني 1328 هجري قمري : نامه آيت الله هادوي  بعد از فوت آخوند به علمای ناحیه هردنگ و تمجيديه وي از آخوند بدلیل شخصیت علمی و  کفایت و لیاقت آخوند در زمان حیاتش

– سال 1328 قمري  :  ارسال هداياي پيشكش براي فوت آخوند توسط خاندان حكومت محليدرج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .