اثبات معاد در اعاده معدوم

اثبات معاد در اعاده معدوم

بعضی از متکلّمین بلکه اکثر ایشان قائلند به جواز اعاده معدوم؛ جمعی دیگر از ایشان و کل حکما قائل­اند به عدم جواز اعاده معدوم. حرف در اعاده معدوم است با جمیع عوارض و مشخصات، حتّی با ازمنه و امکنه. به این معنی اعاده معدوم محال و ممتنع است قطعاً. عقل به بداهه حکم می­کند به محال بودن اعاده معدوم پس از آنکه معدوم شد. ولی کلام در این است که نسبت به حقایق موجوده خارجیه عدم صدق می­کند، خصوصاً در نوع مکلّفین؛ یا عدم صدق نمی­کند؟ به گمان فقیر صدق عدم مشکل است؛ بلکه تلاشی و اضمحلال حاصل  می­شود. این معنی عدم نیست. پس تفریعی بر این مسئله کرده­اند که هرکس اعاده معدوم را جایز می­داند به معاد جسمانی قائل است و هرکس جایز نمی­داند به معاد روحانی، نیکو تفریعی نیست؛ زیرا که موت اشخاص عدم اوها نیست. پس موضوع در ما نحن فیه تحقّق نخواهد داشت. بر این دلالت صریحه دارد حدیث نبوی که فرمودند: «خلق شده­اید شما برای بقاء نه برای فنا»[1] و هم­چنین حدیث دیگر که «تَنتَقِلونَ مِن دارٍ اِلی دارٍ»[2] و حدیث دیگر که می­فرمایند: «چنان­چه می­خوابید می­میرید و چنان­چه بیدار می­شوید برانگیخته می­شوید»[3] و غیر اینها و هم چنین آیات مثل «وَ لاتَحسَبَنَّ الّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ…» ؛ آیه «یا اَیَّتُهَا النّفسَ المُطمَئِنَّه، ارجِعی…» الی غیر ذلک. مجملاً اگرچه امتناع اعاده معدوم بدیهی است و لیکن وجوهی از ادلّه بر آن اقامه کرده­اند.

اوّل، این است که اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشد پس معاد عین اوّل خواهد بود. یک شخص خواهد بود. لازم خواهد آمد تجویز تحقّق عدم بین­الوجود و تقدّم شیئی بر نفس بالزمان، و این بالبداهه باطل است.

دوّم، لازم خواهد آمد که جایز باشد که مثل آن معدوم من جمیع­الجهات در اوّل و ابتدا به وجود مستأنف، موجود شود؛ زیرا که حکم مثل­ها یکی است. درآنچه جایز است و آنچه جایز نیست، پس باید ایجاد مماثل آن ابتداء جایز باشد، و جواز این باطل است به سبب عدم تمیز. چه، هر دو که مماثل شدند ممیزی نیست که تمیز دهد که یکی معاد است و یکی مبتدا. در این وقت یکی از این دو اولی نخواهد بود به معاد بودن از دیگری، بلکه یا هر دو  باید مبتدا باشند یا هر دو معاد باشند، مگر بر اصالت ماهیت، و آن خلاف تحقیق است.

سوّم: لازم می­آید که عود عین ابتدا شود. چه، مفروض این است. چه، مفروض این است که «حقیقت معاده به عین هذا ان حقیقه مبتداءه» است. زیرا که زمان از مشخصات است؛ و انقلاب محال است حتی در اوصاف اضافیه حقیقه. مثل اوّلیه و معادیه و نحو آنها.

چهارم: لازم می­آید که اعاده عودها را انتهایی نباشد. زیرا که پس از آنکه معاد عین متبدا است من جمیع­الجهات، فرقی نیست بین عود اوّل و ثانی؛ و هکذا. هم­چنین لازم می­آید که عدو معادها هم نهایت نداشته باشد؛ چرا که جمیع آنچه در عالم فرض شود هر جزئی، جزئی از او متوقّف است بر اشیاء کثیره، که بعض شرط است و بعض سبب و بعض معد، و شرط شرط، شرط و شرط سبب و سبب شرط و هکذا الی ما لایحصی. هرگاه در اعاده یک ذات شخصیه به طوری که قائلین به جواز فرض اعاده معدوم کرده­اند باید چندین چیز اعاده شود. خصوصاً زمان، که از مشخّصات است؛ و اعاده او مستلزم تسلسل باطل. پس عدد معادها لاغیرالنّهایه خواهد شد. تجویز چنین چیزی اقتضا دارد دورها]ی[ وجودی دیگر، بلکه قدیم بودن عالم را.

 

[1] – اعتقادات الامامیه، ص47؛ محمدبن الحسن طوسی، الأمالی، محقق: مؤسسه البعثه، قم، دارالثقافه، 1414ق، ص216

[2] – جلال­الدین عبدالرحمن السیوطی، شرح الصدور بشرح حال الموتی و القبور، تحقیق عبدالمجید طعمه حلبی، بیروت، دارالمعرفه، 1417، ص19؛ بحارالانوار، ج37، ص146.

[3] – اعتقادات الامامیه، ص64؛ روضه­الواعظین، ج1، ص53درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .