آخوند و احسانش درباره مردم

 1- درسندي موجود جناب آخوند به يكي از نايب هاي حكومتي هم دورانش اخطار مي دهد كه اگر نسبت به احقاق حقوق حق شخصي اقدام نكند،مرتكب خلاف شرع شده و عمل او حرام مي باشد كه متن سند به شرح ذيل هست : مير علي بيك ، دوسهم ازكلاته پايين دختر علي ابراهيم را با جان دل به كربلايي يوسف به مقدار پنج من گندم كه هر ساله زراعت شود، بدهيد و بيست ساله سنوات گذشته را هم وكيل است كه از تو بگيرد،خيلي تو بي حيايي،مال غايب و صغير گرسنه را مي خوري و انصاف نداري ،درآتيه دخل نكني و بعد از اين كه ملك را به او دادم زياده طلبي نكني و اگر نكول كردي خلاف شرع مطهر بوده و ديگر حرفي با تو نيست.

2- در سندي به تاريخ 1291 قمري جناب آخوند املاك خريداري شده از يك خانواده را در روستاي كاجو و برمزيد عليا و همچنين املاك شخصي خود را در اين روستاها به همان خانواده فروشنده پس از معامله دوباره واگذار مي كند تا ورثه به جا مانده ، دچار فقر و تنگدستي نشده و بتوانند امورات زندگي خود را طي نمايند كه متن سند در ادامه مي آید : غرض از تحرير آنكه چون ورثه مرحوم جنت مكان آقا حسين و هم آقا علي وآقا محمد باقر وآقا محمدتقي و والده آقا علي و فاطمه نبات و زوجه آقا علي و صبيّه رضا قلي بيك چهار سهم كاجو را با جناب مستطاب و مسلمان العصر جناب آخوند ملامحمد حسن زيد فضله معاوضه شرعيه نموده بودند و مبلغ هفت تومان خراساني نقدي كه به جناب آخوند تسليم نمودند و بعد از معامله،جناب آخوند از جهاتي كه نقص در زندگي ورثه نباشد ،صلاح و خير انديشي را در اين ديدند كه محض احسان و نيكويي دوباره ملك كاجو و املاك ساخته شده توسط خود آخوند و مبالغ گرفته شده را با نهالهاي پيوندي  خودشان به ورثه ذكر شده برگردانند.

3- در سندي به تاريخ 1295 قمري ، جناب آخوند به خاطر اينكه برزگرهاي ساكن در علي آباد سرچاه نيز به مانند مالكين آن قنات بتوانند براي خود ملك و املاكي داشته باشند و هزينه هاي مربوط به لايروبي،بازسازي و خرابيهاي قنات مذكور بر تعداد بيشتري تقسيم شود،برهفده سهم اين قنات يك سهم افزوده و مقدار سهم آن را به 18 مي رسانند، كه متن سند به شرح ذيل است : الداعي علي التحرير غرض آنكه چون قنات مزرعه علي آباد خرابي فراوان دارد و هزينه هاي آن زياد مي باشد و رعاياي اين قنات به حق ، نمي توانند آنچه كه روزيشان هست را به مانند مالكين توشه بردارند ، لذا مصلحت در اين ديده شد كه بعد از كسب رضايت شركاء بالاخص كربلايي ملا محمدحسين يك سهم بر مدار هفده سهم اين قنات افزوده تا هم سبب تنگدستي بعضي و هم بي دماغي بعضي ديگر نشود و هم هزينه هاي بالاي قنات بر همه تقسيم و سبب اميد و بركات براي مالكين گردد.درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .