شعری از آخوند ملا محمد حسن هردنگی در در وصف آیت ا .. سید ابوطالب حسینی قاینی

 به حکم آنکه پسر از پدر برد میراث * به علم و حلم و سخا صاحب مناقب شد
به بحر معرفتش هر کسی که شد غواص * چه دُرهای گرانمایه را که صاحب شد
همان کسی که قضایای موجبات فساد * به حکم محکم او در جهان سوالب شد
زهی فضیلت و دانش که آسمان اصول * ز فکر و دقت او صاحب کواکب شد
ریاض فقه چه خرم شد از ینابیعش * فواید فقها حاصل از مکاسب شد
طریق معرفت حق ز دره اش ظاهر* ضیاء و لولواش زینت مصایب شد
اصول معتقداتش اصول علم و کلام * فواید غروی چون شهاب ثاقب شد
گر از سوال و جوابش کنم سوال و جواب * شموس فضل افاضل به دهر غارب شد
ز ما حی الظلماتش به عون هشت و چهار * چنانچه خواست دلت رغم افت ناصب شد
چه از رساله وقفش وقوف جمله خلق * صحیح و فاسد آن خالی از شوایب شد
نه احتیاج به مرکوب اشتر بادی * نه هم سنان قم بر کسیکه راکب شد
به سوی اخذ مناسک تو را اگر میل است * به گرد حوزه درسش طواف واجب شد
پس از نوشتن تعلیقه بر فواید شیخ * مصنفات بسی نسخه  المناکب شد
پی صلوه مسافر و مسافران جهان * مقیم درگه او از چهار جانب شد
دروس حج و قضا و شهادت شد شاهد *  که حرف مدعیان در قضیه کاذب شد
مصنفات جنابش نمی شود احصاء * اگر تمام جهان فی المثل محاسب شد
اگر شماره کنم شطری از کراماتش * تو گفتیش به یقین مظهر العجایب شد
دراز عمر شریفش که در شداید دهر * معین خلق جهان جمله در نوایب شد
صفا به حشمت او بنگر و تماشا کن * چگونه اشرف اعلام و از نوادر شد
خدا به حکمت خود داد علم و تقوی * به او که در همه جا افضل الفضایل شددرج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .