برخی نظرات فقهی،کلامی، فلسفی و عرفانی آخوند

برخی نظرات  فقهی،کلامی، فلسفی و عرفانی آخوند :

–  اصل کشف و شهود معقول و واقع است در معرفت خداوند

– هر صفتی از صفات که در ممکن به کیفیتی است در واجب آن صفت به آن  کیفیت  منتهی است و چون که علم در ممکنات حصولی  است پس باید علم در واجب به این معنی نباشد و در نتیجه علم حصولی در واجب تعالی راهی ندارد

– مقام تفصیل قدر مقام انشراح و وضوح است و مقام اجمال مقام ابهام و اخفاء

– چون اسماء ا.. توقیفی است اطلاق آنها بر ا.. روا نباشد

– معاد از ضروریات وابسته به اصول است و اصول بر 2 است یکی توحید و دیگری نبوت

– قطع از مباحث اصول است نه مباحث کلام

– این حقیر استحضار کرده ام که عدد در … یحبهم و یحبونه….. 12 است. پس باید عدد خلفاء 12 باشد و چون در این آیه عدد این کلمات 12 است و این کلمات حدا.. است ،پس تعدی از ائمه نباید کرد  چرا که  ائمه  حدا.. است

–  تقلید از معارف معرفت نیست بلکه فریب شیطان است

– در باب مقام امیت انسان هر کس به قدر همان استعدادی که دارد و قوه که دارد مکلف است در پیشگاه خداوند

– در باب دلایل تجرد نفس می گویم اول بودن علم نفس به خودش حضوری اشراقی نه فعلی است و …..

–  مراتب شناخت معرفت بر 4 است : تقلید، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین

–  براهین کلامیه که در معرفت ذکر شده فایده ای جز اسکات خصم معاند ندارد. این ادله مفید اطمینان قلبی نیست به طریقی که مستقر  بلکه اعتقاد حاصل از این نحو ادله کلامیه اگر منضم به حیثیات ادله آیات آفاق و انفس نشود مفید اطمینان و ایمان مستودع است نه مستقر

–  شر راجع است به نیت ظلمانیه ماهیت بنابراین موجود شر به خلق تبعی است و به معنی غیبت یا عدم حضور خیر است.

–   خداوند خالق  شر است به خلق تبعی

–  تعلیق در علم نیست بلکه در ذات معلوم است و این تعلیقی که در علم تصور می شود از باب تبعیت معلوم است.

–  قیاس بر اثبات نبوت چنین است : محمد (ص) مدعی نبوت و صاحب معجزه بود، هر مدعی نبوت صاحب معجزه ای بر حق و صادق است پس  محمد (ص) بر حق و صادق بود

– گمان حقیر نسبت به حقایق موجوده خارجیه صدق عدم مشکل است بلکه تلاشی و اضمحلال حاصل می شود و این معنی عدم نیست

– سوال قبر از مومن محض و کافر محض ضروری مذهب بلکه دین است

– سلام کردن بر ائمه (ع) از دور و نزدیک سیره مومنین و وسیله نجات یوم الدین است

–  سیر هر کس در سرعت و کیفیت طی صراط آخرت به اندازه سیر اوست در صراط  دنیا

– می گویم که ایمان ولایت و محبت کامل است از برای ائمه اطهار که مندرج است در او توحید و نبوت با توابع

–  اینکه جمع کثیری از فقهاء به صحت صلوه یا عبادتی دیگر که طمعا فی الجنه یا خوفا من النار به جا آورده شود و این را منافی با قربت ندانسته اند بلکه با اخلاص سازگارش دانسته اند اگر به تحقیق بنگری یک مرتبه از شرک خفی است

–  در خصوص اینکه امام و پیشوا بر مردم واجب است می گویم نصب امام لطف است، لطف بر خدا واجب است پس نصب امام  بر خدا واجب است

–  هر معصومی احق به متابعت است از غیر خود و چون احق به متابعت شد قول او حجت شد و این لازمه مرتبه امامت و خلافت است و …

–  درباره احاديثي كه برخي علماء نسبت ضعف به آن داده اند و گاها مي گويند شبيه است به اضغاث احلام صوفيه مي گويم كه اشتهار حديث بين طايفه و دلالت احاديث ديگر بر صحت مضمون حديث كفايت مي كند موونه ضعف حديث مدنظر را.

– مشابهت و واجب تعالي در تجرد از ماده با اينكه 2 تجرد با هم فرق مي كند موجب  مماثلت در ماهيت نيست كه مفسده ان لازم آيد زيرا كه مشاركت در قضيه سلبيه است نه ثبوتیه.

امّا ایمان معنوی و حقیقی آن است که مجتمع باشد در او اقرار لسانی و تصدیق قلبی عن حقیقه و از شفاف قلب و عمل ارکانی هم؛ مگر اینکه مانعی باشد  که باعث انکار شود، که قادح در ایمان نخواهد بود.

و  …………………………..

 درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .