ارزش و احترام آخوند از دیدگاه حکومت

ارزش و احترام آخوند از دیدگاه حکومت آنقدر بالا بوده است که در بيش از 15 حکم مختلف به صورت مستقيم و غير مستقيم ،امير علم خان حشمت الملك ،امير اسماعيل خان علم و محمد ابراهيم خان حشمت الملك به تمامی نیروهای مالیه تاکید می کنند که به آخوند تعرضی ننمایند که در غیر این صورت مورد مواخذه و تنبیه قرار خواهند گرفت.این احترام از سوی حکومت در حقیقت به دو دلیل صورت می گرفته است :

1.حاکم شرع قهستان.

2.استاد حوزه های علمیه  قاینات.

حال به بررسی چند سند موجود در این باره می پردازیم (اسناد حکومتی امرای قهستان،1290 – 1331 قمری) :

1. امير اسماعيل خان علم در نامه ای  به تاریخ 1311 قمری  اين گونه مي نويسد : مباشرين حال و استقبال ناحیه هردنگ و سرچاه عماري را مقرر مي‌شود كه در شهور ماضيه از قرار استماع و بازديد عالي شأن علي‌اكبر بيك نجف بيك ، موازي 35 رأس گوسفند جزو مصادرات علي اكبر بيك جهت جناب مستطاب فضائل و كمالات اكتساب، علام فهام عزيز مكرم و مهربان،‌ آخوند ملامحمدحسن هردنگي به قلم آمده است و چون جناب معزي اليه استحقاق هرگونه مرحمتي را داشته و دارد و حكم رفيعه از خدمت فَلَك رَفعَت مرحوم قبله گاه سركار اميرتومان[1] نَوَّرَا… مرقده صادر شده كه مباشرين مزاحمت به جناب معزّي اليه نرسانند و در محاسبات سابقه هم به خرج مباشرين آمده و محسوب شده ، ‌لهذا مقرر شد كه ارباب سرگله گوسفندان مزبور به وجه من الوجوه سابقاً و لاحقاً ، حالاً و استقبالاً احدي از عمّال به جناب آخوند تعرض نرسانند چه به خرجِ ممضي و محسوب است و مطالبه سند مجدد هم ننمايند. المقرر اهالي دفتر در سرمحاسبه از قرار مقرر عمل نمايند. زياده مرقوم نشد. المقرر به تاريخ اُودئيل 1306 و مابعدها ،‌همه ساله به خرج ممضي است. في شهر ربيع الثاني.

2- امير علم خان حشمت الملك به خاطر احترام ویژه ای که برای مرحوم آخوند قائل بود در نامه اي اين گونه بیان می کند : نظر به التفات و مرحمت عامه مردم که به قاطبه سلسله علماء و دعاگویان داریم خصوصا جناب مستطاب علام آخوند ملا محمد حسن که دعاگوی حقیقی هستند دو نفر از طایفه منتسب به ایشان یکی میرمحمداسماعیل پسر عمه و دیگری میرمحمدحسین نوه عمه ایشان را به ایشان بخشیدیم که در تکلیف سربازی کسی را به ایشان متعرض نباشد و این دو نفر را معاف فرمودیم .اگر کسی به ایشان از کارگزاران یا متبرعان به خدمت متعرض شود مورد مواخذه خواهند بود.حسب مرقوم تخلف نورزند (1299قمری).

3- امير علم خان حشمت الملك در نامه اي اين گونه مي نويسد : عشار ناحیه هردنگ و سر چاه را مرقوم می شود که در خصوص گندم جناب مستطاب مقدس الالقاب آخوند ملا محمد حسن زید فضله، عشریه جناب ایشان رجوع نگرفته که به تخفیف مقرر فرمودیم؛البته در این باب از قرار مرقوم تخلف نورزید که مورد ایراد و مواخذه خواهد بود(1299 قمری).

« 1 2 »درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .