تاریخ حضور اجداد آخوند در منطقه عربخانه برای رسیدگی به امورات شرعی انها

عقد نامه کدخدا محمد گل درکی فرزند ملا علی گدا با زهرا دختر ملا امامداد  به تاریخ 1296 قمری که ملا محمد یوسفی به عنوان وکیل از طرف آخوند ملا محمد حسن هردنگی عقد را در روستای دهک انجام می دهد و در گوشه نامه به آخوند می نویسد :  عرض به خاک پای جناب ملا محمد حسن که امر در دست گرفته ایم متوقع زودتر می باشیم به جهت عالم اعلم در منطقه که در قدیم مرحوم جنان مکان جد و ابوی بوده اند حال هم خدمت شما عرض شد الباقی والسلام علی من التبع الهدی داعی ملا محمد یوسفی.درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .