پاسخ به سوال1

بر چه اساسی می توان به این نتیجه رسید که ایشان مدت  18 سال را به عنوان راتبه قضاوت ،مسئول موقوفات و حاکم شرع در ایالت قهستان مطرح بوده است ؟

پاسخ :

1. از حدود سال 1293 قمری یعنی تاریخ فوت آقا سید ابوطالب مجتهد قاینی  که حاکمیت شرع را در قهستان بر عهده داشتند تا سال 1305 قمری که زمان ورود آیت ا… محمد باقر بیرجندی(حاکمیت شرع  جدید در قهستان) می باشد،چه کسی عهده دار این مسئولیت مهم در قهستان بوده است . شاید بتوان یکی از مجهولات تاریخ قهستان را همین 12 سال در نظر گرفت؛چرا که در هیچ منبعی اشارتی به حضور شخصیتی تاثیر گذار در این دوران نمی شود ؛پس کدامین عالم و فقیهی بوده است که حوزه های علمیه قاینات و مسائل شرعی و سایر امورات را در این منطقه رهبری می کرده است ؟ آیا بر اساس اسناد موجود و آثار باقیمانده از آخوند و دست نوشته های شیخ محمد حسین راشد که متذکر می گردد ایشان مدت زیادی را بعد از رحلت آقا سید ابوطالب مجتهد قاینی  عهده دار جلسات تدریس علوم دینی در قاینات بوده اند؛نمی توان به این نتیجه رسید که فطرت و وجودی که راهبری این دوران را بر عهده داشته آخوند ملا محمد حسن بوده است ؟

2. در سندی به تاریخ 1297 ه.ق آخوند به امیر علم خان سوم حکم حکومتی می دهد که به حساب سال نویتان از بابت قاین وخوسف وسیستان،رسیدگی کرده و اسناد خودتان را به کارگذاران سرکاری بسپارید که خط فسخ و بطلان برکشند و کتابچه اسنادتان  را به جهت سند داری پیش خود حفظ نمایید.در ذیل متن نامه می آید:

هوا… تعالی شأنه

امیرالامراء العظام حشمت الملک امیرتومان حساب سال نویتان از بابت قاین وخوسف وسیستان،ابواب جمعی شما را قراردادی است که کارگذاران و افراد در این کتابچه جمع و خرج کرده،تا اسناد دیوانی را به خرج شما بدهند.لذا اسناد خودتان را به کارگذاران سرکاری بسپارید که خط فسخ و بطلان برکشند و این کتابچه را به جهت سند داری خود حفظ نمایید(عبده الراجی محمد حسن،1297 ه.ق).

3. نکته دیگر اینکه : دقیقا از زمان برگشت ایشان به روستای محل تولدش در سال 1299 قمری احکام حکومتی توسط امیران قهستان تا پایان عمرش هر ساله برای او صادر  می شده؛ آیا این نه برای احترام به وجود شخصیتی روحانی بوده که به دلیل برخورداری از یک محبوبیت مردمی یک چنین ارزشی را در نظر حکومت وقت پیدا کرده است ؟

4.  نکته مهم در منحصر بودن آخوند حداقل در سالهای 1293 تا 1302 قمری اشارت خودش در ابتدای کتاب اعتقادات و اصول معارفش می باشد چنانکه او برای ترجمه کتاب اعتقادات آقا سید ابوطالب  می نویسد ” …. كسي ديگر را قابل اين امر نيافتم از جهت اينكه بعضي مطالب را شرحي لازم و علاوه بعضي ديگر متحتم بود.با توجه به اینکه زمان اتمام این کتاب 1302 هجری است ،پس حداقل با گذشت 10 سال از زمان فوت آقا سید ابوطالب هنوز فقیهی که بتواند در علم کلام صاحب نظر باشد نبوده تا بتواند رساله سید ابوطالب را ترجمه نماید.

5. در ابلاغیه های آیت ا.. صدر به جناب آخوند به وضوح مشخص است که ایشان حداقل در حدود سالهای 1313  تا  1315  و 1322  قمری به عنوان راتبه قضاوت ،مسئول موقوفات و حاکم شرع در ایالت قهستان مطرح بوده است که دلایل مفصل آن در قسمت احکام ابلاغی آمده است.

 6. در  دو سند موجود امیر اسماعیل خان علم به کارگذار خود دستور می دهد که بنا به فرمان آخوند در خصوص احقاق حق یک  زن سیده عمل نماید که این نشان از تسلط شرعی و حکومتی آخوند در آن تاریخ دارد و  در سند دیگر امیر اسماعیل خان در خصوص بریدن شاخه های درختان یکی از رعایا توسط یکی از کارگذاران خود سوگند یاد می کند که اگر  بر اساس فرمایش آخوند این کار صورت نگرفته باشد او خسارت را به مالیه پرداخت می کند.

تاریخهای این اسناد مربوط به سالهای 1308 و 1310 قمری می باشد.متن اسناد در قسمت مربوط به ادله حاکمیت شرع ایشان خواهد آمد.

7. در  يك سند موجود به تاريخ 1317 قمري به خط خود آخوند كاملا واضح و روشن است كه در اين تاريخ ايشان همچنان به عنوان حاكميت شرع مطرح بوده چرا كه خودشان در نامه متذكر مي گردند كه همان  مظالم رسيدگي به مسائل و محاسبات شرعيه بنده را كافي  است و ديگر نمي توانم مظلمه قضاوت را نيز به عهده گيرم.درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .