قطع از اصول است یا کلام

قطع از اصول است یا کلام :

آخوند هردنگی اولین فقیهی که قبل از آخوند خراسانی  به این موضوع پرداخته است :

در تمام منابع تاریخی تا قبل از زمان آخوند خراسانی، صاحب نظران در خصوص این که آیا مباحث قطع از مسائل علم اصول است یا این که خارج از آن است، سخن روشنی نداشته اند. درخور توجه است که سخن از مباحث قطع در کتب قدمای علم اصول، مطرح نشده است، حتی سید مرتضی (صاحب الذریعه) نیز در کتاب خود این مبحث را نیاورده است اما در نقطه ای دیگر از جهان اسلام و در حوزه علمیه قاینات آخوند هردنگی این بحث را  در مناظرات خود به صورت عملیاتی بکار گرفته که از این نظر پرداختن به این موضوع قبل از آخوند خراسانی صورت گرفته است چرا که رساله وی در سال 1302 هجری به اتمام رسیده ولی کفایه الاصول آخوند خراسانی بعد از سالهای 1325 قمری نگاشته شده است. مطالعه نمونه مناظره ذیل در این خصوص خالی از لطف نیست :

……. در مباحثه از او سوال كردم كه دليل برخلاف صديق چه داري گفت اجماع پس از قدري صحبت سوال كردم كه اجماع دليل ظني است يا قطعي گفت ظني باز او را دور انداختم و سوال كردم كه مساله خلافت از مسائل اصول است يا مسئله فرعيه گفت از مسائل اصول باز او را غافل كرده سوال كردم كه در اصول قطع معتبر است يا ظن كافي است گفت قطع معتبر است آن وقت گفتم اي  بي انصاف مسئله اصوليه راكه خود مي گويي قطع معتبراست به اجماعي كه خود مي گويي ظن است ثابت مي كني و صديق را خليفه مي داني حيران و مبهوت شد مدتي و حاضران همه بر او خنديدند و در آخر خودش هم خنديد و عدول كرد و گفت اين مساله فرعيه است و همه ايشان اين مساله را از مسائل فرعيه مي دانند ………………….

به نظر آخوند هردنگی به خاطر مناسبت بین مباحث قطع و مباحث امارات، قطع و استطرادا در علم اصول آمده است.

 درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .