ساده زیستی، زهد و تقوای آخوند

ساده زیستی، زهد و تقوای آخوند ملا محمد حسن هردنگی :

در طول تاریخ علما و عرفای زیادی بوده اند که  فقارت آنها در دوران زندگی همیشه زبانزد بوده و روشن گر راه سالکان الهی می باشد. در این میان آخوند نیز مستثنی نبوده و آنچه که از ترجمه سند ذیل بر می آید وی در اواخر زندگی خود از نظر درامد مالی در جایگاه مناسبی نبوده آنچنانکه توانایی خرید یا حتی نگهداری حیوانی مثل الاغ نیز برای وی مقدور نبوده است. با وجود احترام خاص وی در بین روحانیون ، مردم  و امرای مختلف ولایت قاینات و سیستان و مهیا بودن زندگی تجملاتی برای او و استجابت هر گونه جایگاه مادی برای وی از سوی حاکمان محلی، وی گوشه نشینی و خدمت به مردمان منطقه دوردست عربخانه را به زندگی اعیانی در بیرجند ترجیح می دهد آنگونه که حتی محل مدفن نامبرده نیز همچنان ساده و بدون هیچگونه بقعه ای می باشد و با گذشت حدود 117 سال از فوت وی این قبر همچنان پابرجا است.

قسمتهایی از متن نامه آخوند ملا محمد حسن هردنگی به امیر اسماعیل خان شوکت الملک در سال 1321 قمری در خصوص وضعیت مزار دهک عربخانه :

…………….امساله یا از بی سعادتی داعی و یا از مرحمت الهی مزارعی که داعی شریک بوده ام بر همان خشکی خود باقی بوده است . 2 راس بزغاله نیم پروار انفاذ حضور شد ترجی آنکه درجه قبول یابد. حیوان سواری که به مزار یا جای دیگر رفت و آمد نمایم ندارم اگر در سری اصطبل حیوانی یا الاغی زیاد باشد مرحمت خواهند فرمود قوه مخارج حیوان دیگر ندارم و همان الاغ را خواهش دارم…………….درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .